Pomiń nawigację

2 listopada 2023 r.

Zamówienia publiczne MŚP tematem pierwszej wideokonferencji z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”

Już 6 listopada rusza trzecia odsłona cyklu spotkań online dla przedsiębiorców #idearozwojubiznesu, podczas których eksperci poruszą najbardziej aktualne tematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Pierwsze wydarzenie zostanie poświęcone zagadnieniom z obszaru zamówień publicznych.

Eksperci będą rozmawiać o działaniach ułatwiających przedsiębiorcom z sektora MŚP funkcjonowanie na rynku zamówień publicznych przewidzianych w Polityce zakupowej państwa na lata 2022–2025. Regulacja sektora zamówień publicznych wciąż jest nowym tematem dla polskich przedsiębiorców. Jednym z jej głównych celów na lata 2022–2025 jest rozwój potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szersze otwarcie dla nich rynku zamówień publicznych.

Polityka zakupowa państwa – co nowego?

Polityka zakupowa państwa to dokument strategiczny przyjmowany przez Radę Ministrów raz na 4 lata, którego przygotowanie nakłada od 2021 r. Prawo zamówień publicznych. Celem Polityki jest wzmacnianie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zakup zrównoważonych i innowacyjnych zamówień. Dzięki powiązaniu zamówień publicznych z celami strategicznymi państwa służą one nie tylko nabywaniu usług, dostaw lub robót budowlanych, lecz także realizowaniu polityki gospodarczej oraz społecznej państwa.

Obecna Polityka zakupowa państwa koncentruje się na firmach z sektora MŚP, które stanowią aż 99,8 proc. przedsiębiorstw w Polsce. Zwiększenie nakładu środków w sektorze mikro, małych i średnich firm pozwoli na wzrost inwestycji, w tym w kapitał ludzki, oraz zachęci do rozszerzania zakresu działalności gospodarczej. Pożądany wzrost zainteresowania MŚP rynkiem zamówień publicznych przełoży się na dalszy wzrost konkurencyjności firm, a w konsekwencji na otrzymywanie przez zamawiających korzystniejszych ofert. Polska gospodarka skorzysta z kolei z uwolnienia potencjału wzrostu i innowacyjności sektora.

Nowe Prawo zamówień publicznych i jego narzędzie w postaci Polityki zakupowej państwa mają zwiększyć efektywność zamówień publicznych w Polsce. Szacuje się, że rynek ten jest wart 200 mld zł rocznie, co stanowi blisko 10% PKB naszego kraju. Dzięki nowemu podejściu do zamówień, wskazanemu w Polityce, większa część tych środków trafi do wykonawców zamówień z sektora MŚP. Polityka przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu zamówień publicznych nowego instrumentu prawnego ‒ mechanizmu certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Wzmocni on działania związane z otwieraniem rynku zamówień publicznych na wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej o poszczególnych działaniach wspieranych przez nowe prawodawstwo dowiedzieć się można na spotkaniu „Zamówienia publiczne dostępne dla MŚP – co nowego w polityce zakupowej państwa?”, które odbędzie się online w poniedziałek 6 listopada o godzinie 10:00. Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Konferencja transmitowana będzie na stronie.

Dla przedsiębiorców, którzy stawiają pierwsze kroki w zamówieniach publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała kurs w ramach Akademii PARP. Uczestnicy kursu „Zamówienia Publiczne” dowiedzą się m.in.:

 • czym są zamówienia publiczne;
 • kto może zostać wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • jakie zasady regulują udzielanie zamówień publicznych;
 • jak przebiega proces pozyskania zamówienia publicznego od momentu znalezienia ogłoszenia po podpisanie umowy o zamówienie publiczne oraz jakie są prawa i obowiązki w związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne;
 • jak prawidłowo przygotować ofertę.

Udział w kursie jest bezpłatny. Informacje i zapisy znajdują się na stronie.

#idearozwojubiznesu

„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to cykl wideokonferencji online o charakterze informacyjno-edukacyjnym, które odbywają się przez pięć tygodni w listopadzie i grudniu. Ich celem jest przybliżenie znajomości nowych rozwiązań i regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej polskim przedsiębiorcom i wszystkim osobom zainteresowanym daną tematyką. W tym roku uczestnicy poznają nowe rozwiązania i regulacje prawne, a także zagadnienia, takie jak cyberbezpieczeństwo, energia odnawialna, czy zrównoważony rozwój.

Kolejne wideokonferencje w ramach cyklu #idearozwojubiznesu będą obejmowały następujące tematy:

 • międzynarodowe zamówienia publiczne – szansa na ekspansję dla MŚP – 7 listopada;
 • firma bezpieczna cyfrowo dla MŚP – sprawdź jak zwiększyć przewagę i zaufanie Twojej firmy (13 listopada);
 •  gospodarka obiegu zamkniętego w firmach – moda czy konieczność? (15 listopada);
 •  ekspansja zagraniczna pod lupą – o współpracy z partnerami z krajów trzecich (20 listopada);
 •  produkuj, zużywaj, oszczędzaj. Energia odnawialna dla przedsiębiorców w kilku krokach (22 listopada);
 •  zrównoważony rozwój w MŚP. Jak raportowanie ESG wpłynie na zbudowanie konkurencyjności rynkowej Twojej firmy? (27 listopada);
 •  jak z sukcesem przekazać firmę następcom? Fundacja rodzinna jako nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców (1 grudnia).

Wszystkie wideokonferencje z cyklu #idearozwojubiznesu będzie można obejrzeć pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#transmisja. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Zachęcamy do zapisów na poszczególne spotkania, aby otrzymać powiadomienie.

Więcej informacji o cyklu wideokonferencji znajduje się na stronie PARP.

Organizatorami tegorocznego cyklu wideokonferencji #idearozwojubiznesu są Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

idearozwoju_i_ministerstwo

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 02.11.2023 11:24
Poprawiono: 02.11.2023 17:18
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: