Pomiń nawigację

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Starszy Analityk w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów (nr ref.: SA/DKW_SRiUSI/10/23​):

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

Wykonywanie prac związanych z rozwojem oraz administrowaniem systemu informatycznego LSI, w tym:

 • zbieranie i analiza wymagań biznesowych zmian oraz opracowywanie rekomendacji rozwiązań zarówno pod kątem biznesowym, jak i technologicznym;
 • współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w celu opracowania rozwiązań;
 • wykonywanie analiz biznesowych, systemowych i funkcjonalnych zmian w systemach;
 • dokumentowanie istniejących procesów oraz przygotowywanie propozycji ich modyfikacji;
 • opracowywanie założeń do testów i odbioru oprogramowania;
 • udział w testach, wdrożeniu, stabilizacji i optymalizacji gotowego rozwiązania;
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń informatycznych dla użytkowników systemu;
 • udział w spotkaniach projektowych z biznesem i programistami oraz współpraca z nimi;
 • praca w samoorganizującym się zespole z wykorzystaniem metodologii Agile.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • przynajmniej 2-letniego doświadczenia w analizie biznesowej;
 • doświadczenia we współpracy z programistami i testerami;
 • zdolności myślenia analitycznego;
 • znajomości założeń metodyk zwinnych, w tym SCRUM;
 • znajomości narzędzi tworzenia specyfikacji analitycznej i testowej;
 • umiejętności dokumentowania procesów;
 • komunikatywności oraz łatwości w prezentowaniu złożonych procesów i koncepcji;
 • umiejętności zarządzania własnym czasem;
 • umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • znajomość UML i BPMN, w tym narzędzi typu: Case, np. Enterprise Architect;
 • znajomość Redmine;
 • znajomość Axure.

Termin zgłoszeń: do 24.11.2023 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 06.11.2023 13:39
Poprawiono: 17.11.2023 10:50
Modyfikujący: Magdalena_Pulkowska
Udostępniający: Magdalena_Pulkowska
Autor dokumentów: Magdalena Pulkowska