Pomiń nawigację

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Młodszy programista / Programista / Starszy programista / Główny programista​ - PHP Developer w Biurze Informatyki (nr ref.: MP/P/SP/GP/BI_SRO/10/23​) - 3 wakaty:

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • budowa i rozwój oprogramowania wytwarzanego w PARP,
 • tworzenie dokumentacji technicznej,
 • udział w analizach i przygotowywaniu specyfikacji wymagań,
 • współpraca z pozostałymi członkami zespołu deweloperskiego.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • min. wykształcenia średniego,
 • min. 2 lata doświadczenia w wytwarzaniu oprogramowania w języku programowania PHP 7/8,
 • praktycznej umiejętności pracy z frameworkiem Symfony 5/6,
 • praktycznej znajomości komunikacji przy pomocy REST,
 • umiejętności posługiwania się systemem kontroli wersji GIT,
 • umiejętności pracy w zespole, w tym komunikatywność, pozwalająca na sprawną realizację powierzonych zadań,
 • samodzielności w realizacji zadań, w tym umiejętność szukania rozwiązań dla trudnych zagadnień,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji.

 

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
 • znajomość frameworka API Platform,
 • umiejętność pisania testów jednostkowych i integracyjnych (PHPUnit),
 • znajomość wzorców projektowych stosowanych w PHP,
 • doświadczenie w pracy z architekturą SOA i pokrewnymi o(np. mikrousługi),
 • chęć poszukiwania rozwiązań usprawniających wykonywaną pracę.

Termin zgłoszeń: do 07.12.2023 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 07.11.2023 10:36
Poprawiono: 24.11.2023 10:38
Modyfikujący: Magdalena_Pulkowska
Udostępniający: Magdalena_Pulkowska
Autor dokumentów: Magdalena Pulkowska