Pomiń nawigację

7 listopada 2023 r.

Branża odzysku materiałowego surowców – wkrótce nowy raport PARP

Branża odzysku w świetle prośrodowiskowych inicjatyw UE, większej świadomości ekologicznej mieszkańców oraz globalnej presji na ograniczenie marnowania surowców, staje się jedną z kluczowych gałęzi gospodarki, której wartość i rola będą rosnąć. Branżę tworzą ją podmioty, które odpowiadają za przetwarzanie wielu różnych rodzajów odpadów. W grudniu 2022 r. w tym sektorze było zatrudnionych 68 tys. pracowników. W jakim kierunku będzie się rozwijała ta gałąź polskiej gospodarki? Jakich specjalistów będą poszukiwali pracodawcy? Te i inne tematy będą podejmowane podczas #Spotkania branżowego 23 listopada br. W jego trakcie odbędzie się również premiera raportu opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Zapraszamy!

Z badania Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II wynika, że znajomość nowych technologii i trendów oraz umiejętności związane z obsługą procesów, takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw, wiedza dotycząca poszczególnych etapów rozwiązań, prawidłowe kwalifikowanie planowanych inwestycji, to kompetencje, które będą pożądane przez pracodawców z sektora odzysku materiałowego surowców. Dodatkowo w związku z nowymi inwestycjami dotyczącymi wymaganego poziomu recyklingu na znaczeniu zyskają m.in.: umiejętność tworzenia strategii i zarządzania przedsiębiorstwem, wiedza i kompetencje inżynierskie, kompetencje miękkie, znajomość zasad bhp oraz kompetencje związane z automatyzacją/IT.

PARP zaprasza na premierę raportu

Premiera publikacji będzie odbędzie się 23 listopada br. o godzinie 10:00 podczas branżowego spotkania, w trakcie którego zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań zrealizowanych w ramach drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II dla branży odzysku materiałowego surowców. Zaproszeni eksperci będą dyskutować m.in. o przyszłości sektora w kontekście możliwych scenariuszy rozwoju, zapotrzebowaniu na pracowników i kompetencje w świetle zmian zachodzących na rynku pracy, zatrudnianiu obcokrajowców, a także o aktualnych wyzwaniach w nawiązaniu do obserwowanych trendów.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się w formule online. Więcej informacji na temat webinarium można przeczytać na stronie PARP.

Jakie czynniki wpływają na branżę?

Wśród najistotniejszych czynników mających wpływ na branżę odzysku materiałowego surowców wymienia się dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i ograniczenia emisyjności m.in. poprzez redukcję składowania odpadów i nacisk na poprawę recyklingu. Ponadto duża zmienność przepisów prawnych i ich niejednolita interpretacja przez różne organy wymusza na właścicielach przedsiębiorstw nieustanne doszkalanie swoich pracowników pod kątem kompetencji z zakresu sprawozdawczości, postępowań administracyjnych i kwestii prawnych.

Do ważnych trendów społecznych zalicza się wzrost poparcia społeczeństwa dla działań prośrodowiskowych oraz obawy mieszkańców wobec nowych inwestycji w branży. Jeżeli chodzi o trendy technologiczne, wskazuje się m.in. na duże znaczenie automatyzacji i robotyzacji procesów.

W tej branży jest praca!

Branża odzysku jest jedną z branż, w których najczęściej poszukiwani są pracownicy. W 2023 r. prowadzenie rekrutacji w okresie ostatnich 12 miesięcy zadeklarowało 27% przedsiębiorstw. Pracowników najczęściej poszukiwali przedstawiciele średnich i dużych firm oraz podmiotów z podsektora przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. W bieżącym roku 30% pracodawców wskazywało na trudności związane ze znalezieniem odpowiednich pracowników. To o 10 p.p. mniej niż w 2021 r. Głównymi problemami w zatrudnieniu były: małe zainteresowanie ofertą pracy (61%) oraz fakt, że kandydatom do pracy spełniającym oczekiwania nie odpowiadały warunki zatrudnienia (55%). Firmy poszukujące pracowników rekrutowały przede wszystkim sortowaczy, ładowaczy odpadów, kierowców oraz magazynierów. Co dziesiąty pracodawca przewiduje wzrost wielkości zatrudnienia w swojej firmie w okresie najbliższych 2 lat.

Cudzoziemcy są zatrudnieni w 17% firm z branży, przede wszystkim na stanowiskach niespecjalistycznych, tj. sortowaczy, ładowaczy odpadów, kierowców oraz magazynierów. Zdecydowana większość firm, w których pracują obcokrajowcy, zatrudnia obywateli Ukrainy (95%).

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 07.11.2023 13:40
Poprawiono: 23.11.2023 16:12
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: