Pomiń nawigację

14 listopada 2023 r.

Wkrótce nowy raport PARP na temat branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa!

Zatrzymanie pracowników, którzy chcieliby przejść do firm zagranicznych, to jedno z największych wyzwań, które oddziałują i będą oddziaływać na przedsiębiorstwa z branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa – m.in. takie wnioski płyną z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Premiera publikacji odbędzie się 30 listopada br. podczas #Spotkania Branżowego. Zapraszamy!

PARP zaprasza na premierę raportu

Premiera publikacji będzie odbędzie się 30 listopada br. o godzinie 10:00 podczas branżowego spotkania, w trakcie którego zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań zrealizowanych w ramach drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II dla branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Zaproszeni eksperci będą dyskutować m.in. o przyszłości sektora w kontekście obecnych wyzwań (także związanych z brakami kadrowymi czy szeroko rozumianą potrzebą zapewnienia poczucia bezpieczeństwa). Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się w formule online. Więcej informacji na temat webinarium można przeczytać na stronie PARP.

Co determinuje zatrudnienie?

Spośród najważniejszych czynników, które wpływają na branżę wyróżniamy: inflację, kryzys energetyczny, następstwa pandemii takie jak zmiany w formule pracy, a także odpływ wysoko wykwalifikowanych specjalistów do zagranicznych firm. Aktualna pozostaje potrzeba zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczeń przed cyberatakami oraz zwiększenia nakładów na zabezpieczenia cyfrowe w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji państwowej.

Głównymi czynnikami kształtującym strukturę zatrudnienia w branży są rozwój nowych technologii cyfrowych oraz przeniesienie działalności przedsiębiorstw oraz szkół i uczelni do sieci.

Problemy kadrowe?

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie 17% firm poszukiwało nowych pracowników. Blisko co czwarty pracodawca odnotował trudności ze znalezieniem odpowiednich osób, przy czym nieco częściej taka sytuacja miała miejsce w sektorze cyberbezpieczeństwa niż w sektorze telekomunikacji (33% vs. 22%). W sektorze telekomunikacji najczęściej poszukiwanymi specjalistami byli developerzy (programiści), inżynierzy oraz architekci systemów. W sektorze cyberbezpieczeństwa ­– architekci ds. bezpieczeństwa, audytorzy bezpieczeństwa oraz eksperci ds. bezpieczeństwa.

Zdecydowana większość (92%) firm z branży nie zatrudnia pracowników zagranicznych. Są oni obecni w zaledwie co dwudziestej firmie (5%). Niemal 9 na 10 pracodawców z firm zatrudniających pracowników zagranicznych zatrudnia pracowników z Ukrainy.

Przewidywane zmiany i wyzwania dla branży

W perspektywie najbliższych 5 lat w branży nie pojawią się zupełnie nowe stanowiska. Zmianie ulegnie natomiast zakres zadań zawodowych i kompetencji wymaganych od osób zatrudnionych na kluczowych stanowiskach. Na znaczeniu zyskają kompetencje związane z wykorzystaniem AI oraz innych nowych technologii cyfrowych, a także kompetencje społeczne (miękkie).

Najważniejszym wyzwaniem, z jakim branża zmierzy się w przyszłości, będzie pogłębiający się deficyt kadrowy spowodowany odpływem specjalistów do zagranicznych firm oraz trudności w rekrutacji nowych pracowników (50% wskazań na znaczenie tego wyzwania dla sektora telekomunikacji i 62% dla cyberbezpieczeństwa). Równie ważnym wyzwaniem będzie pozyskanie pracowników o kompetencjach z zakresu IT do pracy w branży (kolejno: 46% i 55% wskazań).

Przedsiębiorcy z branży w przyszłości potencjalnie będą obierali jedną z trzech strategii działania: aktywny rozwój wewnętrzny przedsiębiorstwa, realizację działań za pośrednictwem zewnętrznych kontraktorów lub podejmowanie czynnej współpracy z jednostkami naukowymi.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 14.11.2023 16:27
Poprawiono: 14.11.2023 15:27
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: