Pomiń nawigację

16 listopada 2023 r.

Rozwój gospodarki obiegu zamkniętego wśród MŚP z Polski Wschodniej. Każdy wniosek to blisko 83 tys. zł wsparcia

Przedstawiciele sektora MŚP z Polski Wschodniej mają możliwość pozyskania wsparcia w wysokości 82 781 zł dzięki udziałowi w konkursie „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, etap I – opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji”, zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Konkurs stanowi unikalną okazję dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, by osiągnąć cele w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Ostateczny termin składania wniosków upływa 19 grudnia 2023 roku.

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z obszaru Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów związanych z wdrażaniem modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Kluczowym aspektem tego przedsięwzięcia jest promowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego w polskim sektorze gospodarczym.

Konkurs skupia się na modelach biznesowych – ich opracowaniu i wdrożeniu – które nie tylko mają na celu osiągnięcie efektów środowiskowych, lecz także generują korzyści ekonomiczne, społeczne i zarządcze. Rozwiązania zgłaszane do konkursu powinny skutecznie transformować działalność przedsiębiorstw, kierując ją w stronę gospodarki opartej na obiegu zamkniętym. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, poprzez aktywne wspieranie projektów GOZ, dąży do wzmocnienia innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i adaptacji nowoczesnych praktyk biznesowych wśród przedsiębiorstw na wschodzie Polski.

PARP zaprasza do składania wniosków do 19 grudnia 2023 r. przez stronę PARP.

Zakres dofinansowania

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy dotyczy samego opracowania modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ-transformacji), natomiast drugi będzie związany z jego wdrożeniem.

W ramach pierwszego etapu konkursu można uzyskać wsparcie finansowe na zakup specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji. Dofinansowanie przyznawane na tym etapie jest objęte pomocą de minimis, co oznacza, że nie wymaga zgłoszenia do Komisji Europejskiej.

Zero odpadów

Gospodarka obiegu zamkniętego lub inaczej gospodarka cyrkularna to model biznesowy, który dąży do ograniczenia zużycia surowców przy jednoczesnej minimalizacji powstawania odpadów lub do ich ponownego włączenia w cykl produkcji.

GOZ definiowana jest przez brak występowania odpadów każdy materiał jest traktowany jako surowiec do ponownego wykorzystania. Istotą tego modelu jest projektowanie produktów, usług oraz efektywnego wykorzystania energii w taki sposób, aby eliminować bądź minimalizować marnotrawstwo. W tym kontekście dążymy do stworzenia ekosystemu, w którym każdy element ma potencjał stać się ponownie użytecznym składnikiem, co przyczynia się do zrównoważonego i efektywnego gospodarowania zasobami podkreśla Izabela Fiszer, zastępca dyrektora Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Takie działania pomagają przedsiębiorcom stać się atrakcyjnymi kontrahentami oraz przybliżają Polskę do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Kto jest uprawniony do udziału w konkursie?

Konkurs jest otwarty dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Polski Wschodniej, obejmującej województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (bez regionu warszawskiego stołecznego, obejmującego m.st. Warszawę oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Każdy zainteresowany udziałem w tym konkursie może samodzielnie ocenić potencjał przedsiębiorstwa pod kątem wdrożenia rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez wypełnienie ankiety dostępnej pod tym linkiem.

Dokładny regulamin oraz wszelkie szczegóły konkursu są dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021–2027

Konkurs jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Cel prowadzonych działań to wzmocnienie konkurencyjności gospodarki i poprawa jakości życia mieszkańców w Polsce Wschodniej.

W ramach programu planowane jest dofinansowanie projektów skoncentrowanych na biznesie, adaptacji miast do zmian klimatu, rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronie bioróżnorodności, rozwijaniu inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększaniu dostępności kolejowej i drogowej, a także wspieraniu zrównoważonej turystyki.

Więcej informacji o programie FEPW znajduje się na stronie internetowej.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 16.11.2023 12:51
Poprawiono: 16.11.2023 11:51
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: