Pomiń nawigację

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach (nr ref.: SS/GS/DWI/11/23)

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • obsługa procesu oceny wniosków, pełnienie roli Przewodniczącego Panelu KOP;
 • rozpatrywanie protestów;
 • obsługa procesu zawierania umów w sprawie projektów;
 • udział w przygotowaniu dokumentów konkursowych, planów, analiz i sprawozdań.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej lub jednostce wspierającej rozwój przedsiębiorczości lub w obszarze finansów/bankowości (min. 2 lata dla Starszego Specjalisty, min. 3 lata dla Głównego Specjalisty);
 • znajomość uregulowań prawnych i zasad związanych z wdrażaniem programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych;
 • znajomość uregulowań prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej, w zakresie prawa gospodarczego, prawa finansów publicznych;
 • umiejętność prowadzenia spotkań w formie wideokonferencji (poprzez MS Teams);
 • umiejętność dobrej organizacji pracy.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie, w szczególności w zakresie inwestycji lub prac B+R;
 • doświadczenie w rozpatrywaniu protestów lub odwołań;
 • doświadczenie we wdrażaniu programów finansowanych ze środków europejskich.

Termin zgłoszeń: do 01.12.2023 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 17.11.2023 08:25
Poprawiono: 17.11.2023 08:25
Modyfikujący: Joanna Stachowicz-Kowalska
Udostępniający: Joanna Stachowicz-Kowalska
Autor dokumentów: Joanna Stachowicz-Kowalska