Pomiń nawigację

27 listopada 2023 r.

Konferencja podsumowująca dotychczasową pomoc dla polskich przedsiębiorstw wynikającą z Dyrektywy Drugiej Szansy oraz plany kontynuacji wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej UE

Wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych tematyką restrukturyzacji, upadłości oraz wsparcia dla firm w kryzysie zapraszamy na "Konferencję podsumowującą dotychczasową pomoc dla polskich przedsiębiorstw wynikającą z Dyrektywy Drugiej Szansy oraz plany kontynuacji wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej UE” organizowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydarzenie odbędzie się w Siedlcach, ul. Żytnia 39, aula 08B (Uniwersytet w Siedlcach) oraz w formie transmisji on-line.

Wymuszone przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2019/1023 tzw. Dyrektywę Drugiej Szansy zmiany w krajowych aktach normatywnych mają być sposobem na przetrwanie trudnego okresu dla przedsiębiorstw zmagających się z przejściowymi trudnościami gospodarczymi, a w przypadku konieczności likwidacji firmy na przeprowadzenie procesu w sposób możliwie sprawny, szybki i jak najmniej bolesny dla przedsiębiorcy. Dyrektywa zainicjowała również pewne rozwiązania instytucjonalnie wspomagające firmy w okresowych trudnościach. W instytucjach takich jak m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego Powiatowe Urzędy Pracy, czy podmioty z sektora NGO jak Fundacja Firmy Rodzinne są dostępne wypracowane mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw, które pozwalają im przetrwać trudnych okres i ponownie „stawać na nogi”.

Program wydarzenia zawiera z jednej strony prelekcje poświęcone omówieniu dostępnych i planowanych instrumentów wsparcia przedsiębiorców znajdujących się w okresowych trudnościach, z drugiej zaś punkty, w których strony eksperci i doświadczeni praktycy specjalizujący się w zagadnieniach restrukturyzacji przedsiębiorstw, psychologii biznesu, kryminalistyki, opowiedzą o doświadczeniach związanych z sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwach.

Celem wydarzenia jest poprawa świadomości przedsiębiorców co do spektrum pomocy dla firm w okresowych trudnościach oraz promowanie wsparcia nie tylko w ujęciu finansowym, ale również psychologicznym i społecznym. Wydarzenie będzie spotkaniem i forum organizatorów pomocy, organizacji rządowych, ekspertów i praktyków zagadnienia kryzysu w przedsiębiorstwie oraz sami przedsiębiorcy. Ze względu na zakładaną obecność tak szerokiego grona uczestników, wydarzeniu towarzyszyć będzie też stoisko informacyjne zorganizowane przez Biuro Regionalne PARP w Poznaniu, przy którym uczestnicy konferencji będą mogli poszerzyć wiedzę płynącą z prelekcji i paneli dyskusyjnych.

Program konferencji oraz formularz zapisu na wydarzenie znajduje się tutaj

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

 

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 27.11.2023 17:51
Poprawiono: 27.11.2023 16:51
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: