Pomiń nawigację

5 grudnia 2023 r.

Oferta PARP dostępna w grudniu. Poznaj aktualne możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest zaangażowana w realizację licznych działań, które umożliwiają wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz innowatorów. Obecnie trwa nabór do kilku konkursów, które stanowią unikalną szansę na zdobycie środków z Funduszy Europejskich.

Programy wsparcia oferowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Funduszy Europejskich stanowią ważne narzędzie wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności i rozwoju gospodarczego w Polsce. Umożliwiają tworzenie korzystnych warunków dla przedsiębiorców, wspierają innowacje oraz zwiększają konkurencyjność polskich firm na rynku krajowym i międzynarodowym. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi naborami realizowanymi przez PARP w ramach Funduszy Europejskich.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) lub inaczej gospodarka cyrkularna to model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ nie tylko służy naszemu środowisku naturalnemu, ale wyróżnia firmę na rynku, zmniejsza koszty prowadzenia działalności oraz podnosi jakość świadczonych usług.

Wsparcie w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji – to główny cel projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji”. Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub mazowieckim z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Budżet naboru wynosi 10 mln zł z programu  Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Wnioski do konkursu można składać do 19 grudnia 2023 roku.

Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)

Mobilność mieszkańców, kreowanie bardziej przyjaznych miast oraz redukcja emisji spalin to jedynie niektóre z korzyści płynących z rozwoju komunikacji miejskiej i infrastruktury transportowej. Inwestycje w ten sektor odgrywają istotną rolę nie tylko w największych metropoliach. Dobrze rozwinięta sieć autobusów, tramwajów oraz infrastruktury transportowej nie tylko ułatwia życie mieszkańcom, ale również napędza postęp w regionach i miastach.

W ramach konkursu Zrównoważona mobilność miejska – nabór konkurencyjny z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in. na zakup taboru bezemisyjnego, takiego jak tramwaje, trolejbusy lub autobusy, a także na budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury transportu miejskiego oraz digitalizację systemu mobilności miejskiej. Projekty mogą być realizowane przez miasta z Polski Wschodniej liczące 50–100 tys. mieszkańców. Ostatni dzień składania wniosków to 12 grudnia 2023 r.

Projekt Zrównoważona mobilność miejska – nabór niekonkurencyjny” również wspiera zrównoważoną multimodalną mobilność miejską jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Pozwala na otrzymanie dofinansowania m.in. na zakup taboru bezemisyjnego, budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury transportu miejskiego oraz digitalizację systemu mobilności miejskiej. Beneficjentami projektów będą miasta wojewódzkie oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze liczące powyżej 100 tys. mieszkańców wraz z ich obszarami funkcjonalnymi, w ramach makroregionu Polski Wschodniej. Nabór realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Nabór potrwa do 18 grudnia 2025 r.

Wsparcie indywidualnych innowatorów

Do 19 grudnia 2023 r. przyjmowane są również wnioski do konkursu Laboratorium Innowatora – oferta dla operatorów” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Działanie ma na celu wybór operatorów realizujących programy wsparcia indywidualnych innowatorów zainteresowanych rozwijaniem produktów przyszłości oraz założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej typu start-up. Maksymalne dofinansowanie wynosi 7 mln zł. Projekt jest skierowany do podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub na rzecz innowacyjności​.

Zagraniczna podróż dla młodych przedsiębiorców

Projekt „Erasmus Global” umożliwia nawiązanie zagranicznej współpracy między dwoma przedsiębiorcami – młodym i doświadczonym. Maksymalna długość pobytu za granicą wynosi 3 miesiące. Projekt pomaga młodemu przedsiębiorcy zdobyć umiejętności potrzebne do prowadzenia małej firmy. Korzyści płynące z przedsięwzięcia są obopólne – doświadczony przedsiębiorca czerpie ze świeżych perspektyw swojej działalności, kooperacji z partnerami zagranicznymi  i poznawania nowych rynków. Termin nadsyłania zgłoszeń do „Erasmus Global” upływa 13 marca 2024 r.

Celem innego projektu pn. „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach. Długość pobytu za granicą wynosi do 6 miesięcy. Maksymalnie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 6600 euro. Wkład własny nie jest wymagany. Wnioski można składać do 31 stycznia 2027 r.

Więcej informacji o dostępnych naborach znajduje się na stronie PARP.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 05.12.2023 15:53
Poprawiono: 07.12.2023 11:01
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: