Pomiń nawigację

5 grudnia 2023 r.

PARP ogłasza wyniki naboru „Rozwój oferty klastrów dla firm”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła nabór „Rozwój oferty klastrów dla firm” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem działania jest wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacji działalności koordynatorów klastra. PARP rekomendowała do dofinansowania 4 projekty, które mogą otrzymać niemal 18,6 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Działanie 02.17 „Rozwój oferty klastrów dla firm” ma na celu wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacji działalności koordynatorów klastra, w szczególności poprzez rozwój innowacyjnej oferty usługowej dla firm w zakresie B+R+I (badania, rozwój, innowacje). Fakultatywnie przedmiotem projektu może być rozwój usług w zakresie internacjonalizacji oraz transferu wiedzy i dobrych praktyk w klastrze.

Nabór wniosków trwał od 30 maja do 29 września 2023 r. Był on skierowany do koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych oraz koordynatorów ponadregionalnych klastrów wzrostowych.

W ramach naboru złożono 15 wniosków o dofinansowanie. PARP pozytywnie oceniła 4 projekty o łącznej wartości prawie 33,6 mln zł, w tym niemal 18,6 mln zł dofinansowania. Zwycięskie podmioty to: Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o., Wrocławski Park Technologiczny S.A., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A oraz Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza".

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania znajduje się na stronie PARP.

Dofinansowanie w ramach działania może być przeznaczone na:

  • rozwój infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do budowy potencjału koordynatora klastra do świadczenia nowej lub znacząco usługi na rzecz członków klastra;
  • działania związane z podnoszeniem potencjału kadrowego w obszarach strategicznych;
  • działania związane z organizacją przyjazdowych misji gospodarczych oraz z udziałem w targach, seminariach, kongresach i konferencjach.

Szczegółowe informacje o działaniu „Rozwój oferty klastrów dla firm” można znaleźć na stronie PARP.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 05.12.2023 16:06
Poprawiono: 05.12.2023 15:23
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: