Pomiń nawigację

5 stycznia 2024 r.

Pomoc dla branży HoReCa. PARP ogłasza wyniki naboru

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór na operatorów regionalnych w ramach Inwestycji A1.2.1 kierowanej do sektora HoReCa, turystyka i kultura finansowanej z programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). PARP wybrała do objęcia wsparciem 5 przedsięwzięć, w ramach których będą wspierane mikro, małe i średnie firmy działające w branży hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej lub kulturalnej z terenu całej Polski.

Celem inwestycji A1.2.1 KPO jest wsparcie odporności MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce, tj. HoReCa, turystyka lub kultura. Wsparcie będzie udzielane MŚP na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności prowadzonej w tych sektorach. Efektem ma być stwarzanie warunków do budowania odporności na wypadek kolejnych kryzysów i rozwój przedsiębiorczości wśród polskich firm działających w branży hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej lub kulturalnej.

Nabór do działania był prowadzony od 10 sierpnia do 12 października 2023 r. Mogły w nim uczestniczyć podmioty wspierające rozwój przedsiębiorczości w zakresie działalności badawczej, rozwojowej lub innowacyjnej. Do PARP wpłynęło łącznie 13 wniosków na łączną kwotę niemal 3 mld zł. Spośród nich PARP wyłoniła 5 operatorów regionalnych, którzy będą odpowiedzialni za udzielanie (w ramach organizowanych konkursów) wsparcia przedsiębiorcom MŚP z branży HoReCa, turystyka lub kultura w swoim regionie.

Wybrani operatorzy będą działać w skali regionu obejmującego kilka województw, zgodnie z podziałem:

  1. Region 1: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie;
  2. Region 2: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie;
  3. Region 3: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie;
  4. Region 4: łódzkie, opolskie i śląskie;
  5. Region 5: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie.

Lista ocenionych przedsięwzięć.

W najbliższym czasie PARP przystąpi do podpisywania umów z operatorami. W I kwartale 2024 planowane jest ogłoszenie warunków, na jakich operatorzy udzielać będą w imieniu PARP wsparcia dla MŚP.

Więcej informacji o działaniu można znaleźć na stronie PARP.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 05.01.2024 16:46
Poprawiono: 10.01.2024 14:42
Modyfikujący: katarzyna_mikstacka
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: