Pomiń nawigację

11 stycznia 2024 r.

PARP wyłoniła laureatów konkursu „Pracodawca Jutra”. Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur w gronie zwycięzców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła VII edycję konkursu „Pracodawca Jutra”, mającego na celu wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. 12 grudnia 2023 r. w The Tides w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa, podczas której ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody laureatom.

Konkurs „Pracodawca Jutra” organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umożliwia wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w organizacjach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. Wyróżnione inicjatywy mają pobudzać świadomość środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji i usług edukacyjnych, a także umożliwiać nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Uczestników gali finałowej powitał Mikołaj Różycki, prezes PARP. – Myślę, że w tym gronie nie trzeba przypominać o tym, że największą wartością gospodarki i wartością firm jest człowiek. To zawsze człowiek powinien być w centrum, ponieważ hala, maszyny, rozpoznawalny brand, bez ludzi nie są nic warte. Tym bardziej cieszy, że jako PARP możemy takie inicjatywy wspierać i zajmować się tego typu działaniami po to, żeby inspirować i polepszać sposób funkcjonowania firm w Polsce, w ich rozumieniu otaczającego świata, zaangażowaniu i realizowaniu procesów i działań tak, żeby inwestować w człowieka i myśleć o jutrze – powiedział.

Tegoroczna edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) obejmowała dwie główne kategorie: „Ambasador Edukacji” oraz „Rozwój Pracownika”.  W ramach każdej z nich wyróżniono inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.

Kategoria „Ambasador Edukacji” obejmowała inicjatywy z zakresu:

 • współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym),
 • tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych, staży i konkursów dla uczniów,
 • zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli/organizacji studenckich (np. laboratoria, programy badawczo-rozwojowe, koła naukowe).

Nagrodę w kategorii „Ambasador Edukacji” w segmencie mikro i mały przedsiębiorca otrzymała firma Revas Sp. z o.o. za inicjatywę edukacyjną „Mistrzostwa Biznes i Zarządzanie – konkurs zarządzania wirtualną firmą dla szkół ponadpodstawowych”. To kompleksowy program skierowany do uczniów i nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadpodstawowych. Jego celem był rozwój umiejętności biznesowych i przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz wspieranie nauczycieli w efektywnym wykorzystaniu narzędzi ICT w nauczaniu przedsiębiorczości oraz biznesu i zarządzania.

Nagrodę w segmencie średni i duży przedsiębiorca za inicjatywę edukacyjną „Rozwój szkolnictwa zawodowego w rejonie powiatu pleszewskiego” otrzymała firma FAMOT Pleszew Sp. z o.o., która jest największym producent obrabiarek sterowanych numerycznie w Europie Środkowej. Celem wyróżnionego projektu jest popularyzacja deficytowych zawodów tj. technik mechatronik, technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających. Uczniowie pod okiem specjalistów obsługują nowoczesny sprzęt, są traktowani jak pracownicy firmy, otrzymują wynagrodzenie, a po ukończeniu szkoły są gotowi do podjęcia pracy w ww. zawodach.

W ramach kategorii „Rozwój Pracownika” kapituła konkursowa nagrodziła inicjatywy z zakresu:

 • pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym,
 • systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub umiejętności,
 • inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy migracji między działami),
 • rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych przez pracodawców (np. w formie wolontariatu pracowniczego),
 • działań wspierających komfort psychiczny pracowników, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym.

Nagrodę w kategorii „Rozwój Pracownika” w segmencie mikro i mały przedsiębiorca za inicjatywę edukacyjną „Flexi.pl – portal pracy i aktywności dla osób 50+” otrzymała Flexi.pl. Platforma oferuje nie tylko oferty pracy, ale także sekcję z artykułami edukacyjnymi, wywiadami inspirującymi do działania, a także możliwość publikacji profilu zawodowego. Wszystko to sprzyja aktywizacji i edukacji osób 50+ w zakresie poszukiwania pracy i rozwijania umiejętności.

Laureatem w tej kategorii w segmencie średni i duży przedsiębiorca została firma FAKRO za inicjatywę edukacyjną „W FAKRO rozwijamy talenty” mającą na celu wspieranie rozwoju zawodowego pracowników.

W ramach konkursu „Pracodawca Jutra” przyznano również 16 nagród i 12 wyróżnień od Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Przedsiębiorcy z województwa Warmińsko-Mazurskiego, którym zostały przyznane nagrody i wyróżnienia branżowe w tegorocznej edycji konkursu to:

 

 • Sektor turystyki:
  • Wyróżnienie dla Hotelu HP PARK w Olsztynie za inicjatywę pt. „Spotkania z inspirującymi osobami branży HORECA”
 • Sektor usług rozwojowych:
  • Nagroda dla INSPIRE CONSULTING Sp. z o.o z siedzibą w Olsztynie za inicjatywę pt. „Senior Job Crafting”
 • Sektor handlu:
  • Wyróżnienie dla THALE Sp. z o. o. Sp. k. oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie za inicjatywę pt. „Innowację pedagogiczną w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie w zawodzie technik logistyk we współpracy z THALE Sp. z o. o. Sp. k. (dawniej NICZUK Sp. j.) w Wilimowie koło Olsztyna”

Laureaci, wybrani przez Kapitułę Konkursu i Kapituły Sektorowe mają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra 2023” lub odpowiednio „Pracodawca Jutra 2023 w sektorze …” oraz korzystania z logotypu konkursu na materiałach reklamowych i wizerunkowych. Każdy z wyłonionych zwycięzców ma możliwość promowania zwycięskiej inicjatywy w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs „Pracodawca Jutra” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz ze środków budżetu państwa.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie PARP.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 11.01.2024 14:50
Poprawiono: 16.01.2024 12:11
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: