Pomiń nawigację

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista/ Starszy Specjalista/ Główny Specjalista w Departamencie Finansowo-Księgowym (Sekcja Księgowości i Płatności) nr ref.:S/SS/GS/SKP/DFK/01/24

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • Prace związane z dokonywaniem płatności w tym dotyczących POIR:
  • sporządzanie dyspozycji przelewów bankowych,
  • weryfikacja poprawności sporządzonych przelewów,
  • terminowe dostarczanie/przesyłanie poleceń przelewu do banków,
  • pobieranie wyciągów oraz korespondencji bankowej z banków.
 • Współpraca z bankami
  • prowadzenie korespondencji z bankami,
  • otwieranie/zamykanie rachunków,
  • współpraca w zakresie bankowości elektronicznej.
 • Samodzielne sporządzanie i przekazywanie informacji nt. płatności dla Dysponentów części budżetowych oraz do Departamentów/Biur;
 • Prowadzenie kas Agencji w zastępstwie:
  • dbałość o zachowanie płynności finansowej w kasach,
  • dokonywanie wypłat, przyjmowanie wpłat,
  • sporządzanie raportów kasowych,
  • współpraca z bankiem w zakresie obsługi kas.
 • Archiwizacja dokumentów finansowych oraz korespondencji z bankami;
 • Wykonywanie innych zadań w związku z zajmowanym stanowiskiem, w ramach realizacji zadań Agencji, zgodnie z poleceniem przełożonego;
 • Współpraca z pracownikami Agencji w zakresie wykonywanych zadań.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • Wykształcenie wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe przy realizacji zadań opisanych w ogłoszeniu;
 • Rzetelność, skrupulatność w wykonywaniu obowiązków służbowych;
 • Umiejętność współpracy.​

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, rachunkowości, bankowości;
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.

Termin zgłoszeń: do 16.02.2024 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 24.01.2024 14:28
Poprawiono: 09.02.2024 13:43
Modyfikujący: Anna Kazubek
Udostępniający: Anna Kazubek
Autor dokumentów: Anna Kazubek