Pomiń nawigację

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Główny Specjalista/Ekspert w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach (Samodzielne stanowisko ds. programowania) nr ref.: GS/E/DWI/01/24

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • monitorowanie funkcjonujących instrumentów wsparcia w zakresie innowacyjności;
 • identyfikacja potrzeb przedsiębiorców w zakresie wsparcia w obszarze innowacyjności, w tym w ramach współpracy z interesariuszami;
 • proponowanie i rozwijanie koncepcji nowych instrumentów wsparcia w zakresie innowacyjności;
 • opracowywanie – we współpracy z sekcjami kontraktowania DWI – dokumentacji naborów dot. instrumentów wsparcia w zakresie innowacyjności;
 • udział w zadaniach sekcji kontraktowania DWI, w tym w procesie oceny wniosków o dofinansowanie oraz rozpatrywania środków odwoławczych składanych przez wnioskodawców.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego we wdrażaniu programów finansowanych ze środków publicznych dla przedsiębiorców, w tym opracowywaniu dokumentacji programowej i ocenie wniosków o dofinansowanie;
 • znajomość oferty wsparcia finansowego dla przedsiębiorców dostępnej dla przedsiębiorców w Polsce i regulacji w tym zakresie;
 • znajomość zasad udzielania pomocy publicznej, w szczególności na projekty B+R, inwestycje lub ochronę środowiska;
 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu prezentacji, szkoleń i spotkań;
 • znajomość oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point, MS Teams);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy pod presją;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1;
 • bardzo dobra znajomość programu Power Point.

Termin zgłoszeń: do 14.02.2024 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 31.01.2024 08:33
Poprawiono: 29.02.2024 08:35
Modyfikujący: Joanna Stachowicz-Kowalska
Udostępniający: Joanna Stachowicz-Kowalska
Autor dokumentów: Joanna Stachowicz-Kowalska