Pomiń nawigację

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista IT / Starszy Specjalista IT / Główny Specjalista IT w Biurze Informatyki - analityk danych (nr ref.: S/SS/GS/BI_SUS/02/24):

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • obsługa, utrzymanie i rozwój bazy raportowej obsługującej systemy bazodanowe PARP;
 • obsługa zgłoszeń pracowników PARP w zakresie zapotrzebowania na raporty z baz danych PARP;
 • tworzenie dokumentacji technicznej;
 • udział w analizach i przygotowywaniu specyfikacji wymagań dla postępowań zakupowych dotyczących obszaru analityki danych;
 • śledzenie nowych rozwiązań w dziedzinie analityki danych, w tym rekomendowanie i wdrażanie nowych rozwiązań;
 • rozwój i optymalizacja narzędzi do raportowania.

Oczekujemy (wymagania formalne):

 • wykształcenia średniego;
 • praktycznej znajomości języka SQL;
 • praktycznej znajomości systemu MSSQL i SQL Server Management Studio; 
 • praktycznej umiejętności pracy z hurtownią danych opartą o MSSQL;
 • znajomości obsługi systemów ticketowych np. Redmine, Jira;
 • umiejętności pracy w zespole, w tym komunikatywność, pozwalającej na sprawną realizację powierzonych zadań;
 • samodzielności w realizacji zadań, w tym umiejętności szukania rozwiązań dla trudnych zagadnień;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • wykształcenie wyższe - informatyczne lub pokrewne;
 • znajomość rozwiązań z obszaru Big Data;
 • znajomość rozwiązań z obszaru AI z ukierunkowaniem na analitykę danych;
 • znajomość rozwiązań chmurowych w zakresie pracy z danymi;
 • umiejętność tworzenia nieszablonowych prezentacji danych i prezentacji tych danych przed pracownikami PARP;
 • znajomość środowiska GNU/Linux.

 

Termin zgłoszeń: do 26.02.2024 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 12.02.2024 10:18
Poprawiono: 12.02.2024 10:18
Modyfikujący: Magdalena_Pulkowska
Udostępniający: Magdalena_Pulkowska
Autor dokumentów: Magdalena Pulkowska