Pomiń nawigację

22 lutego 2024

„Urlop dla przedsiębiorcy” – projekt ważny dla mikrofirm

Udostępnij

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w styczniu 2024 r. przekazało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych przepisów. Jego założeniem jest, by każdy mikroprzedsiębiorca mógł korzystać z tzw. urlopu, w ramach którego ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) z tytułu wykonywanej działalności  będą finansowane za mikro przedsiębiorcę w całości przez budżet państwa, za pośrednictwem ZUS.

 Planowane rozwiązania w kierunku wprowadzenia „urlopu dla przedsiębiorcy” na pewno przyczynią się do sporej ulgi dla mikrofirm i pozwolą na ich lepsze dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych. Te zaś w ostatnim czasie były wymagające (wysokie ceny energii, podwyższona inflacja, wzrost płacy minimalnej, zwiększona rotacja pracowników) i nadal negatywnie wpływają na stabilność prowadzonych biznesów, utrudniając planowanie przepływów finansowych w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w tych najmniejszych.

 Zgodnie z proponowanymi zapisami ustawy, najważniejszym warunkiem skorzystania z ulgi będzie posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. Zgodnie z tą ustawą przysługuje on podmiotom, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące kryteria:

 a) zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników

 b) osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 Dzięki temu ograniczeniu wsparcie będzie dotyczyć będzie najmniejszych firm, tj. takich, dla których opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne stanowić może rzeczywiste wyzwanie bądź utrudnienie finansowe.

 Biuro Regionalne PARP w Poznaniu jako punkt informacyjny dla firm w okresowych trudnościach będzie na bieżąco śledziło i informowało o postępach w procesie legislacyjnym dot. tzw. „urlopu dla przedsiębiorców”. Więcej informacji na temat planowanych zmian będzie można uzyskać na stronie www. Ministerstwa Rozwoju i Technologii.    

 

Zobacz więcej podobnych artykułów