Pomiń nawigację

27 lutego 2024 r.

PARP wyłonił operatorów w konkursie „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”

W dniu 23 lutego br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła listę operatorów, którzy na zlecenie agencji będą udzielać wsparcia przedsiębiorstwom w okresowych trudnościach. Oznacza to, iż pierwsi przedsiębiorcy znajdujących się w okresowych trudnościach będą mogli skorzystać z pomocy już w II kwartale2024 r.

Projekty realizowane w ramach finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 konkursu „Wsparcie firm w okresowych trudnościach” będą stanowiły kontynuacje działań realizowanych przez PARP w ramach projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach. Ich celem będzie tak jak poprzednio pomoc przedsiębiorcom, którzy z różnych powodów (np. kryzys gospodarczy w regionie, brak terminowych płatności ze strony kontrahentów, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi/produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników, czasowa choroba właściciela itp.) doświadczają trudności w prowadzeniu działalności (np. mają mniejsze obroty, pojawiają się odejścia kluczowych pracowników czy problemy w zarządzaniu firmą itd.). Wsparcie tak jak dotychczas będzie realizowane w formie szkoleń lub doradztwa za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Ze wsparcia dla firm w trudnościach oferowanego przez PARP do końca 2023 r. w ramach projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” miało okazję skorzystać blisko 2 200 przedsiębiorców, którzy otrzymali możliwość realizacji usług rozwojowych (szkoleń czy usług doradczych) wynikających z wcześniej przygotowanej diagnozy za ponad 40 mln PLN. Każde z przedsiębiorstw zakwalifikowanych do projektu mogło wykorzystać na ten cel 18 500,00 PLN. Równie dużego zainteresowania spodziewamy się w ramach nowych projektów.

Przeznaczoną na konkurs kwotę 66 mln PLN na wsparcie dla firm znajdujących się w trudnościach PARP podzielił na 6 Operatorów, którzy wezmą na siebie obowiązki związane z rekrutacją do projektu, weryfikacją czy rozliczeniem dofinansowania. Średni koszt wsparcia na jednego uczestnika został w regulaminie konkursu ustalony na kwotę nie wyższa niż 19 280,00 PLN, a maksymalny pułap dofinansowania dla średniego przedsiębiorstwa został ustalony w dokumentacji konkursowej na poziomie 154 384,00 PLN. To natomiast jakie będą dokładne limity finansowe w odniesieniu na pracownika czy pojedyncze przedsiębiorstwo tego dowiedzieć się będzie można na podstawie regulaminów poszczególnych projektów, które wkrótce zostaną upublicznione przez operatorów.

Lista wyłonionych operatorów poniżej. Terminy i szczegóły naborów u poszczególnych operatorów będą publikowane na dedykowanych do projektów stronach operatorów oraz na stronie https://www.parp.gov.pl/.

 

Operator

Tytuł projektu

Kwota wsparcia

KDK INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kompleksowy program wsparcia firm w okresowych trudnościach

9 995 898,00 PLN

Process Team spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Program wsparcia mikro, małych i średnich firm w okresowych trudnościach

9 999 616,00 PLN

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

KOMPLEKSOWE WSPARCIE FIRM W OKRESOWYCH TRUDNOŚCIACH

13 189 180,40 PLN

QS ZURICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

STACJA: NOWE OTWARCIE

9 706 840,00 PLN

CTS Customized Training Solutions sp. z o.o.

Centrum wsparcia MŚP w okresowych trudnościach

9 999 044,00 PLN

CERTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POSTAW SWÓJ BIZNES NA NOGI

12 693 670,00 PLN

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 27.02.2024 15:46
Poprawiono: 27.02.2024 15:01
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: