Pomiń nawigację

29 lutego 2024 r.

Ponad połowa Polaków wyraża obawy co do wpływu sztucznej inteligencji na przyszłość swojego stanowiska pracy

Najnowszy raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Rynek pracy, edukacja, kompetencje – styczeń 2024” ukazuje dynamiczne zmiany na polskim rynku pracy. Dane wskazują, że blisko 60 proc. respondentów wyraża obawy związane z automatyzacją prac przez sztuczną inteligencję. To tylko jeden z wielu wniosków, które rzucają światło na rosnące znaczenie kompetencji cyfrowych i konieczność adaptacji do nowych technologii. Raport jednoznacznie podkreśla, że kluczowym elementem przyszłości pracy jest zdolność pracowników do efektywnego wykorzystywania możliwości oferowanych przez AI.

Rola sztucznej inteligencji w rekrutacji

Sztuczna inteligencja staje się nieodłącznym wsparciem w procesach rekrutacyjnych, znacząco zwiększając efektywność i obiektywność w selekcji kandydatów. Badanie „Nowe prawa rekrutacji”, przeprowadzone we wrześniu 2023 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl, prezentuje aspekty wpływu sztucznej inteligencji na dziedzinę HR. Raport PARP wyróżnił kluczowe wnioski.

22 proc. Polaków obawia się wzrostu znaczenia AI i automatyzacji na swoim stanowisku pracy, a 36 proc. boi się, że przez AI w przyszłości może zmaleć liczba dostępnych miejsc pracy. To wskazuje na postrzeganie AI jako potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa zatrudnienia.

Tylko 13 proc. badanych korzystało dotychczas w pracy z narzędzi opartych o AI, co może sugerować, że szerokie wdrożenie AI na polskim rynku pracy jest wciąż w początkowej fazie.

1 na 4 respondentów wierzy, że sztuczna inteligencja uwolni czas na bardziej ambitne zadania, co sugeruje pozytywne oczekiwania, co do wpływu AI na jakość pracy.

51 proc. respondentów pozytywnie zareagowałoby na rekomendacje AI przedstawiające najbardziej dopasowane oferty pracy.

27 proc. deklaruje negatywny stosunek do wstępnej selekcji wysyłanych przez kandydatów CV przez AI (bez ingerencji człowieka), co podkreśla istniejące obawy dotyczące pełnego zautomatyzowania procesów rekrutacyjnych.

¾ Polaków pozytywnie ocenia swoje cyfrowe kompetencje w kontekście pracy, a 6 na 10 uważa, że jeśli nie będą nabywać nowych kompetencji cyfrowych, to coraz trudniej będzie im znaleźć nową pracę lub utrzymać swoje stanowisko. Połowa respondentów uważa, że wysokie kompetencje cyfrowe są ich atutem przy szukaniu pracy, podczas gdy 2 na 10 dostrzega w małej znajomości technologii wyzwanie w rekrutacji.

5 trendów HR, na które warto zwrócić uwagę w 2024 roku

W najnowszej edycji styczniowego raportu PARP „Rynek pracy, edukacja, kompetencje”, rynkowe trendy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w 2024 roku rysują obraz znaczących przemian, które czekają przedsiębiorstwa. Analizując dane SD Worx, raport PARP wyłonił pięć kluczowych kierunków, które będą kształtować przyszłość pracy. Pierwszym z nich jest zacieranie się granic ról zawodowych, wynikające z niedoboru talentów i konieczności poszerzenia zakresu obowiązków pracowników. Drugim trendem jest coraz większe znaczenie dbałości o dobre samopoczucie pracowników. Wzrost wykorzystania sztucznej inteligencji to trzeci punkt, który zyskuje na znaczeniu w obszarze HR. Kolejnym aspektem jest dążenie do osiągnięcia harmonii między pracownikami a technologią, co jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że według badań SD Worx, czterech na dziesięciu pracowników w międzynarodowych firmach ma trudności z nadążaniem za aplikacjami cyfrowymi. Ostatnim, piątym trendem, jest przyjęcie podejścia „systemowego HR”, gdzie zespoły HR są aktywnie zaangażowane w niemal każdy aspekt działalności firmy, kładąc szczególny nacisk na przyciąganie i zatrzymywanie odpowiednich talentów.

Te prognozy z pewnością będą miały istotny wpływ na strategie HR w 2024 roku, wymagając od firm elastyczności i adaptacji do nowych realiów.

Stabilność na rynku pracy

Obserwuje się niewielkie fluktuacje w stopach bezrobocia, co wskazuje na stabilność rynku pracy, ale również na występujące lokalne i branżowe dysproporcje.

Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w grudniu 2023 r. 5,1 proc., co oznacza wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z listopadem 2023 r. i spadek o 0,1 punktu procentowego w stosunku do grudnia 2022 r.

Jednocześnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. wyniosło 6 495,3 tys., i było niższe o 9,4 tys. niż w grudniu 2022 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. wyniosło 8 032,96 zł, wzrastając o 4,7 proc. w stosunku do listopada 2023 r. i o 9,6 proc. rok do roku.

Stopa bezrobocia w UE-27 w grudniu 2023 r. wyniosła 5,9 proc., bez zmian w porównaniu z listopadem, ale była niższa o 0,2 punktu procentowego rok do roku.

Wskaźnik Pracy Dorywczej na I kwartał 2024 roku wskazuje, że 22 proc. Polaków rozważa poszukiwanie pracy dorywczej, głównie z powodu rosnących kosztów życia.

 

„Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)” to raport PARP, który został przygotowany w ramach projektu pozakonkursowego FERS pt. „Usługa infobrokeringu na potrzeby realizacji projektu Rozwój i doskonalenie systemu sektorowych rad ds. kompetencji”.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 29.02.2024 11:53
Poprawiono: 29.02.2024 10:53
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: