Pomiń nawigację

27 marca 2024 r.

Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia na rzecz rozwoju technologii podwójnego zastosowania. Wyraź swoją opinię!

We wspólnym komunikacie w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa gospodarczego (JOIN(2023)20 final) Komisja zobowiązała się do przedstawienia sprawozdania na temat wariantów zapewnienia odpowiedniego, strategicznie ukierunkowanego wsparcia na rzecz rozwoju technologii podwójnego zastosowania (technologii, które mogą mieć zarówno zastosowania cywilne, jak i wojskowe), po dokonaniu przeglądu zakresu istniejących instrumentów.

Komisja zachęca do zgłaszania uwag na temat wariantów przedstawionych w niniejszej białej księdze, aby umożliwić kompleksowy dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, który będzie stanowił podstawę dalszych działań Komisji.

W celu wzięcia udziału w konsultacji, prosimy najpierw o zapoznanie się załączonym poniżej dokumentem 'Biała Księga', a następnie skorzystanie z NINIEJSZEGO linku w celu przesłania opinii. Wymagane logowanie za pomocą EU Login.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 27.03.2024 17:31
Poprawiono: 27.03.2024 16:41
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: