Pomiń nawigację

28 marca 2024 r.

Ekoinnowacje – jak startupy z Polski Wschodniej napędzają zrównoważony rozwój

W obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu polskie startupy wyznaczają nowe ścieżki rozwoju, łącząc innowacyjność z troską o środowisko naturalne. Dzięki środkom unijnym z Programu Polska Wschodnia (POPW) młode firmy przyczyniają się do budowania zielonej gospodarki i zapewnienia lepszej przyszłości dla nas wszystkich. Jednocześnie są przykładem tego, że uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju w biznesie może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne i zapewnić przewagę konkurencyjną.

W obliczu globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, utrata bioróżnorodności czy nadprodukcja odpadów firmy nie mogą pozostawać bierne. Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju sektor przedsiębiorstw odgrywa kluczową rolę w transformacji gospodarki. W erze, gdy świadomość ekologiczna staje się nie tyle wyborem, ile koniecznością, polskie startupy pokazują, że innowacja i zrównoważony rozwój mogą iść w parze, przyczyniając się do budowania lepszego jutra.

Polski zielony biznes

Firmy, które zmieniają oblicze polskiego biznesu i promują ochronę środowiska na różnych płaszczyznach działalności, są już obecne na rynku. Pomysłodawcy i konstruktorzy, obdarzeni niezwykłą kreatywnością i umiejętnościami, tworzą unikalne rozwiązania odpowiadające na potrzeby współczesnego świata. Przyjrzyjmy się im bliżej!

jCharge sp. z o.o. wprowadza rozwiązanie, które nie tylko ułatwia życie mieszkańcom miast, lecz także ma realny wpływ na redukcję zanieczyszczeń. Dzięki stacjom ładowania elektrycznych rowerów i hulajnóg jCharge promuje ekologiczną mikromobilność, zachęcając do zmniejszenia zależności od pojazdów spalinowych. Stacje te są zasilane energią odnawialną, co dodatkowo zmniejsza ich ślad węglowy. To krok w stronę inteligentnych, zrównoważonych miast, gdzie nowoczesna technologia służy również ochronie środowiska.

Gas Sample sp. z o.o. prezentuje, jak zaawansowane technologie mogą wspierać zrównoważony rozwój przemysłu. Ich system Bricks’n’Cloud to innowacyjne rozwiązanie w obszarze analityki gazowej, które minimalizuje ryzyko awarii i przestojów produkcyjnych. Za jego sprawą firmy mogą zarówno skuteczniej zarządzać swoimi zasobami, jak i zmniejszać negatywny wpływ na środowisko. Gas Sample dowodzi, że odpowiedzialność ekologiczna i efektywność biznesowa wzajemnie się nie wykluczają i prowadzą przy tym do bardziej zrównoważonej produkcji.

Ultrahinge sp. z o.o. jest przykładem tego, jak można urzeczywistnić ideę zielonej rewolucji z rozwojem zaawansowanego produktu. Firma wprowadziła na rynek pierwszą na świecie markizę fotowoltaiczną, która składa moduły PV. Zadaszenie łączy ergonomię użytkowania oraz funkcjonalność ochrony przed słońcem i deszczem. Ultra PV daje pełną kontrolę nad przestrzenią, obniżając jednocześnie rachunki za energię elektryczną. Użytkownik latem zyskuje cień, a w dni pochmurne więcej światła. System jest w pełni zautomatyzowany i intuicyjny. Starannie opracowany design idealnie wpasowuje się w różne rodzaje architektury oraz otoczenie.

WinoPasja.pl sp. z o.o. wdraża innowacje w rolnictwie za pośrednictwem platformy przeznaczonej dla producentów wina rzemieślniczego. Poprzez integrację zarządzania winnicą z wykorzystaniem czujników monitorujących warunki środowiskowe WinoPasja.pl umożliwia zrównoważone podejście do produkcji tego trunku. Troska o ekosystem winnicy, efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi oraz promowanie zrównoważonych praktyk wśród producentów – to wszystko przyczynia się do rozwoju ekologicznego sektora winiarskiego w Polsce.

Przedstawione startupy uzyskały wsparcie w ramach programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”,  finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 oraz Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021–2027. Program ten, rozpoczęty w 2017 roku, zgromadził ponad 11 tys. zgłoszeń innowacyjnych pomysłów biznesowych do końca 2023 roku, z czego wyselekcjonowano ponad 1700 najbardziej obiecujących rozwiązań, dając tym samym początek nowym przedsiębiorstwom.

Cały Katalog Startupów 2022/2023 dostępny jest na stronie PARP.

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Obecnie trwa nabór do „Platform startowych dla nowych pomysłów” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW).

Do Platform mogą aplikować osoby fizyczne lub zespół składający się z osób fizycznych, który:

  • posiada nowy pomysł biznesowy mający charakter innowacji produktowej na poziomie co najmniej krajowym;
  • jest gotowy założyć działalność w Polsce Wschodniej w formie spółki kapitałowej;
  • jest gotowy do pracy nad rozwojem pomysłu w ramach indywidualnego planu inkubacji.

Każdy startup zakwalifikowany do udziału w projekcie będzie uczestniczył w indywidualnym, dostosowanym do jego potrzeb programie inkubacji nadzorowanych przez Menagera inkubacji. Platformy startowe zapewnią startupom bezpłatne usługi podstawowe (dostęp do powierzchni biurowej, obsługę prawną, księgową, doradztwo podatkowe, usługi marketingowe etc.) oraz usługi specjalistyczne, tj. związane z rozwojem produktu, weryfikacją modelu biznesowego.

Więcej informacji znajduje się na stronie.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 28.03.2024 13:59
Poprawiono: 28.03.2024 15:42
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: