Pomiń nawigację

12 kwietnia 2024 r.

Mobilna Polska Wschodnia. PARP zaprasza do udziału w naborze „Zrównoważona mobilność miejska”

Trwa nabór dotyczący projektów na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, który kładzie nacisk na jej rolę w transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. To inicjatywa zgodna ze zrównoważonym rozwojem, finansowana z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Wnioski można składać do 27 czerwca br.

Wsparciem będą objęte projekty z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności), przyczyniające się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i zwiększenia efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

W ramach naboru konkurencyjnego „Zrównoważona mobilność miejska” wnioski o dofinansowanie mogą składać miasta, które utraciły swoje funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów charakteryzujących się najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych.

Miasta, do których skierowany jest nabór to: Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Łomża, Suwałki, Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk, Siedlce oraz Ostrołęka.

Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty związane z ekologicznymi, zintegrowanymi systemami mobilności miejskiej, uwzględniające takie zadania jak:

  • zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym);
  • budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności, w tym: w zakresie infrastruktury transportu (np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania wodoru, linie i pętle tramwajowe lub trolejbusowe, pętle autobusowe, dworce intermodalne, strefy czystego transportu) oraz inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego lub komunikacji zbiorowej, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności w centrach miast (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów; ciągi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki, sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych, dedykowane pasy ruchu dla komunikacji zbiorowej);
  • digitalizacja systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (np. ITS, wspólne bilety, informacja i planowanie podróży, powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej oraz koncepcji „Mobilność jako usługa”, system parkingowy, strefy czystego transportu). 

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniesie do 85 proc. wartości realizowanego projektu.

PARP zaprasza po więcej informacji oraz do składania wniosków przez stronę PARP.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to program, którego celem jest wspieranie rozwoju i wzrostu gospodarczego wschodnich regionów Polski. Dzięki wsparciu regiony te mają możliwość zwiększenia swojej konkurencyjności, poprawienia jakości życia mieszkańców oraz przyciągnięcia inwestycji zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Z programu skorzysta 6 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego, tzw. region statystyczny mazowiecki regionalny (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów).

Więcej informacji o programie FEPW znajduje się na stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 12.04.2024 11:25
Poprawiono: 12.04.2024 09:25
Modyfikujący: katarzyna_mikstacka
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: