Pomiń nawigację

15 kwietnia 2024 r.

Kolejne umowy w ramach działania „Zrównoważona mobilność miejska – nabór konkurencyjny” z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej podpisane

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała z miastem Biała Podlaska umowę na realizację projektu pt. „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” oraz miastem Mielec umowę na realizację projektu pt. „Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec”. Miasta te otrzymają prawie 125 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW).

Nabór konkurencyjny do „Zrównoważonej mobilności miejskiej” trwał od 12 września do 12 grudnia 2023 r. O dofinansowanie projektów mogły ubiegać się podmioty z makroregionu Polski Wschodniej, tj. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych, z przedziału 50-100 tys. mieszkańców. Pozytywną ocenę uzyskało pięć projektów o dofinansowaniu wynoszącym łącznie ponad 276,6 mln zł.

Mobilna Biała Podlaska

Biała Podlaska będzie realizowała projekt pt. „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”. Wartość projektu wynosi prawie 82 mln zł, z czego ponad 55 mln zł to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

W ramach projektu beneficjent ma m.in. zakupić 12 autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami i stacjami ładowania oraz utworzyć centrum przesiadkowe przy dworcu PKP w Białej Podlaskiej. Pozostałe działania obejmują m.in. modernizację infrastruktury przystankowej, a także rozwój infrastruktury służącej pieszym i rowerzystom oraz udostępnienie aplikacji integrującej różne środki komunikacji.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności transportu publicznego i wpłynie na zwiększenie jego wykorzystania wśród mieszkańców.

Rozwój mobilności miejskiej w Mielcu

Kolejnym beneficjentem działania jest Mielec, który będzie realizował projekt pt. „Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec”. Wartość projektu wynosi ponad 87 mln zł, z czego ponad 69 mln zł to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Projekt ma zapewnić – na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca – wysokiej jakości usługi miejskiego transportu zbiorowego jako przyjaznego i wygodnego sposobu podróżowania, który będzie stanowił alternatywę dla transportu indywidualnego. 

Projekt obejmuje m.in. zakup 7 sztuk bezemisyjnego taboru autobusowego z napędem elektrycznym wraz ze stacjami ładowania, przebudowę i rozbudowę dworca autobusowego w celu przystosowania go do pełnienia roli węzła przesiadkowego oraz przebudowę peronów przystankowych i zakup nowych wiat przystankowych. Ponadto wśród zadań znajduje się również budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników oraz digitalizacja systemu mobilności.

Trwa kolejny nabór

11 kwietnia 2024 r. rozpoczął się drugi nabór konkurencyjny w ramach działania 3.1 FEPW „Zrównoważona mobilność miejska”. Skierowany jest do następujących miast: Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Łomża, Suwałki, Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk, Siedlce oraz Ostrołęka. Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty związane z ekologicznymi, zintegrowanymi systemami mobilności miejskiej. Wnioski będą przyjmowane do 27 czerwca 2024 r.

Więcej informacji o działaniu „Zrównoważona mobilność miejska” znajduje się na stronie PARP.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 15.04.2024 14:55
Poprawiono: 15.04.2024 14:23
Modyfikujący: katarzyna_mikstacka
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: