Akademia Menadżera MŚP

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

 
 
 
 
 

Ogłoszenie konkursu

28 lutego 2018

 
 
 
 
 

Start składania wniosków

30 marca 2018

 
 
 

Koniec przyjmowania wniosków

18 maja 2018

 • Maksymalne dofinansowanie

  13 402 350 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  9 642 500 - 14 891 500 zł

 • Wkład własny

  minimum 10%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  MMŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

1. zdiagnozować:

 • potrzeby przedsiębiorstwa
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

2. przeszkolić menedżerów z mikro, małej lub średniej firmy, w tym:

 • właścicieli
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Operator z każdego z pięciu makroregionów obejmujących województwa:

 • kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie

 • lubelskie i mazowieckie

 • małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie

 • łódzkie, opolskie i śląskie

 • dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie


Operatorami mogą zostać

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców

 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego

 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców

 • organizacje pracodawców

 • organizacje samorządu gospodarczego

 • organizacje związkowe

 • przedsiębiorcy posiadający niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w udzielaniu wsparcia mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom lub ich pracownikom.

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

13 402 350 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

14 891 500 zł

Wsparcie wyniesie do 90 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 10% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Przykład

Makroregion 1
– województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie maksymalnie możesz otrzymać 8 678 250,00 zł
całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 9 642 500 zł

Makroregion 2
– województwa lubelskie i mazowieckie maksymalnie możesz otrzymać 10 022 400 zł
całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 11 136 000 zł

Makroregion 3
– województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie maksymalnie możesz otrzymać 8 325 900,00
całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 9 251 000 zł

Makroregion 4
– województwa: łódzkie, opolskie, śląskie maksymalnie możesz otrzymać 9 591 750,00 zł
całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 10 657 500 zł

Makroregion 5
– województwa: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie maksymalnie możesz otrzymać 13 402 350,00 zł
całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 14 891 500

mapa pomocy regionalnej

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis na szkolenia i inwestycje lub w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS etc. Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej pomocy można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji na stronie pomoc de minimis.

Kto ocenia zgłoszenia do konkursów?

Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Oceny Projektów, której skład znajdziesz w dokumencie poniżej.

Kto już otrzymał dofinansowanie?

Lista beneficjentów znajduje się na dole strony w Wynikach i archiwum.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Zgłoś się po wsparcie do swojego Operatora

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w działaniach doradczo-szkoleniowych uzyskasz bezpośrednio u pięciu Operatorów wybranych w otwartym konkursie:

 

Wsparcie ikona

Makroregion 1
Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Obsługiwane województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

ul. Józefa Piłsudskiego 11A,14-400 Pasłęk, Telefon +48 552 481 091

E-mail: screp@screp.pl  

 

Wsparcie ikona

Makroregion 2
HRP Group Sp. z o.o.

Obsługiwane województwa: mazowieckie, lubelskie

ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź, Telefon: 42 207 22 00

E-mail: biuro@hrpgroup.com.pl 

 

Wsparcie ikona

Makroregion 3
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Obsługiwane województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

ul. Kazimierza Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, Telefon: 12 617 66 00

E-mail: biuro@marr.pl 

 

Wsparcie ikona

Makroregion 4
Województwo Opolskie/ Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Obsługiwane województwa: opolskie, łódzkie, śląskie.

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Telefon: 77 403 36 06

E-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl

 

Wsparcie ikona

Makroregion 5
MDDP  Akademia Biznesu Sp. z o.o.

Obsługiwane województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

ul. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Telefon: 22 208 28 49

E-mail: biuro@akademiamddp.pl

 

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rozwijaj biznes inteligentnie

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie

Zobacz
Polska Wschodnia na start!

Poradnik

Polska Wschodnia na start!

Zobacz
POWER, czyli włącz się!

Poradnik

POWER, czyli włącz się!

Zobacz

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok


Wyniki i archiwum

Informacja o składzie KOP
Konsultacje społeczne (2018 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.21 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wraz z załącznikami w konkursie „Akademia menadżera MŚP”. Uwagi można zgłaszać w terminie od 31