Akademia Menadżera MŚP - oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

 
 
 
 
 

Start składania wniosków

1 marca 2019

 • logo Akademia Menadżera MŚP
 • Wkład własny

  minimum 20%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska w podziale na 5 Makroregionów

 • Dla kogo

  MMŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

1. zdiagnozować:

 • potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:

 • właścicieli
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;

 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;

 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

Zgłoś się do projektu

Ile możesz otrzymać?

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od Makroregionu. Szczegółowych informacji udzielają Operatorzy. Wsparcie wyniesie do 80 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Tymczasowo zawieszono rejestrację przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, łódzkiego i śląskiego ze względu na wyczerpany plan naboru na 2019 roku.

Makroregion 1, 2 i 5

Start:

1.03.2019

Zakończenie:

30.06.2021

Makroregion 3

Start:

1.03.2019

Zakończenie:

31.07.2022

Makroregion 4

Start:

1.03.2019

Zakończenie:

31.08.2022

Dokumenty

Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich
Dokument stanowiący podstawę wyboru usług rozwojowych

FAQ

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis na szkolenia i inwestycje lub w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS etc. Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej pomocy można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji na stronie pomoc de minimis.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

W jaki sposób będzie przebiegał proces wsparcia?

Zgłoś się do operatora

Wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie PARP.

Przekaż Operatorowi wymagane dokumenty

Operator zweryfikuje Twoją kwalifikowalność do projektu i zawarcia umowy wsparcia.

Zdiagnozuj potrzeby i otrzymaj rekomendacje

Określ luki kompetencyjne i potrzeby edukacyjne kadry menadżerskiej wynikające z planów rozwoju firmy.

Wybierz usługi rozwojowe

Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi, które będą odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie potrzeby kadry zarządzającej.

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Operatorzy

Twoje zgłoszenie będzie obsługiwane przez jednego z Operatorów realizujących projekt w Makroregionie, w którym znajduje się siedziba główna przedsiębiorstwa.

Operator skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikowalności do projektu.

 

Wsparcie ikona

Makroregion 1
Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Obsługiwane województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk, Telefon 55 248 10 91 do 93 lub 727 022 531

E-mail: akademia@screp.pl  

WWW: screp.pl

 

Wsparcie ikona

Makroregion 2
HRP Group Sp. z o.o.

Obsługiwane województwa: mazowieckie, lubelskie

ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź, Telefon: 42 207 22 00

E-mail: przepisnamenedzera@hrp.com.pl 

WWW: przepisnamenedzera.eu

 

Wsparcie ikona

Makroregion 3
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Obsługiwane województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

ul. Kazimierza Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, Telefon: 12 617 66 54, 12 617 66 33

E-mail: am3@marr.pl 

WWW: marr.pl/am3

 

Wsparcie ikona

Makroregion 4
Województwo Opolskie/ Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Obsługiwane województwa: opolskie, łódzkie, śląskie.

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole, Telefon: 77 403 36 15

E-mail: akademia@ocrg.opolskie.pl

WWW: ocrg.opolskie.pl 

 

Wsparcie ikona

Makroregion 5
MDDP  Akademia Biznesu Sp. z o.o.

Obsługiwane województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

ul. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Telefon: 22 162 78 28

E-mail: biuro@akademiamenadzera.com.pl

WWW: akademiamenadzera.com.pl

 

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Poradnik

Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Zobacz
Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki

Raport

Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki

Zobacz
„Drenaż mózgów” czyli migracje potencjału intelektualnego

Raport

„Drenaż mózgów” czyli migracje potencjału intelektualnego

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok