Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Sfinansowanie szkoleń i doradztwa dotyczących komercjalizacji produktów i usług dla osób o szczególnych potrzebach.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

16 lipca 2021

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

16 sierpnia 2021

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

24 sierpnia 2021

 • Maksymalne dofinansowanie

  4 000 000 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  4 000 000 zł

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  Przedsiębiorcy

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na sfinansowanie działań szkoleniowych i doradczych w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania skierowanych do przedsiębiorców

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

4 000 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

4 000 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie to 11 000 000,00 zł.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

W ramach konkursu „Dostępność szansą na rozwój” wsparciem objęci powinni zostać przede wszystkim pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale udział pracowników dużych przedsiębiorstw nie jest wykluczony.

Koszty rekrutacji uczestników projektu są kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich. Maksymalny koszt rekrutacji jednego pracownika przedsiębiorstwa nie może przekraczać 1 244 zł.

W ramach konkursu istnieje możliwość finansowania kosztów działań szkoleniowych (w tym studiów podyplomowych i e-learningu) oraz doradztwa związanego bezpośrednio z tymi działaniami szkoleniowymi. Ponieważ doradztwo to służyć ma wyłącznie utrwaleniu efektów uczenia się, nie ma możliwości jego realizacji bez uprzedniego udziału w szkoleniach. Dotyczy to również kosztów wdrożenia systemów teleinformatycznych, które są niekwalifikowalne w ramach konkursu.

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Raport Poland Prize

Raport

Raport Poland Prize

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - wrzesień 2021

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - wrzesień 2021

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Dodatkowe dokumenty
Starsze wersje dokumentów

Załączniki

Informacja o składzie KOP