Elektro ScaleUp

Cel finansowania: Wsparcie dla rozwoju start-upów w branży elektromobilności

 
 
 
 
 

Start składania wniosków

1 sierpnia 2019

 
 
 

Koniec przyjmowania wniosków

31 sierpnia 2019

 • logo Electro ScaleUP
 • Maksymalne dofinansowanie

  550 000 zł

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  Start-upy

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Elektro ScaleUp jest zapewnienie wsparcia dla dynamicznego rozwoju start-upów w branży elektromobilności i pomoc w zdobyciu pierwszego/przełomowego zlecenia. Zyskasz indywidualną opiekę ekspertów z techBrainers, fundusz Larg, Synerise i dużych przedsiębiorstw: TAURON, PKN ORLEN, Carrefour i Siemens.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia
 • usługi mentorskie, doradcze
 • dostęp do wysokiej klasy specjalistów (np. z zakresu prawa i księgowości)
 • szkolenia
 • działania networkingowe łączące start-upy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami (potencjalnymi odbiorcami
 • technologii i produktów)
 • analizę umów (np. inwestycyjnych, partnerskich czy licencyjnych) i wycenę spółki.
 • opracowanie modelu współpracy start-upu z odbiorcą technologii
 • dostęp do infrastruktury badawczej i ekspertów z zakresu e-mobility
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Co jeszcze zyskasz?

Co jeszcze zyskasz?

 • Możliwość pozyskania przedsiębiorstw jako strategicznych lead customers lub users.
 • Możliwość przedstawienia swojego projektu przed techBrainers R&D Club – społecznością liderów B+R, zrzeszającej ponad 170 dyrektorów i managerów działań badawczo – rozwojowych najbardziej innowacyjnych polskich firm.
 • Możliwość pozyskania dodatkowych inwestorów spośród renomowanych funduszy VC: Boosters VC, Prometeia, Leonarto.
 • Referencje od dużego klienta i możliwość dalszej współpracy.
 • Promocję i Demo Days po każdej zakończonej rundzie akceleracji.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski w formie spółki kapitałowej, która:
   
  • posiada status mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa,
  • nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo z Operatorem (techBrainers sp. z o.o.),
  • nie była notowana na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia jej rejestracji w odpowiednim rejestrze i która nie dokonała podziału zysków i nie została utworzona w wyniku połączenia.
 • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą w formach niż wyżej wskazane mogą zostać warunkowo zakwalifikowane do programu akceleracyjnego, jeśli spełnią powyższe wymogi najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Więcej informacji

Więcej informacji

Pilot Maker Electro  prowadzony jest przez operatora programu techBrainers, który ma za zadanie zintegrować kluczowych graczy branży e-mobilności w Polsce oraz stworzyć przestrzeń do wspólnych projektów w ramach branżowego HUBu innowacji.


Więcej informacji na stronie: www.pilotmaker.pl

Więcej informacji w „Warunkach uczestnictwa w programie akceleracyjnym

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

550 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Możesz otrzymać maksymalnie 550 000 zł w tym:

- do 500 tys. zł dofinansowania projektu na rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia

- do 50 tys. zł na zakup usług prawnych, księgowych i doradczych.
 

Pula środków w konkursie to 10 000 000 zł

Zobacz film

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Terminy zgłoszeń

Start:

1.08.2019

Zakończenie:

31.08.2019

FAQ

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis na szkolenia i inwestycje lub w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS etc. Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej pomocy można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji na stronie pomoc de minimis.

Kto już otrzymał dofinansowanie?

Lista beneficjentów znajduje się na dole strony w Wynikach i archiwum.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z Warunkami uczestnictwa w programie akceleracyjnym

Wypełnij wniosek

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online

Ocena projektu

Poczekaj na ocenę projektu przez przedstawicieli Operatora, odbiorców technologii i niezależnego eksperta z dziedziny elektomobilności

Rozmowa kwalifikacyjna

Po pozytywnej ocenie zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Biuletyn Euro Info 4/2019

Poradnik

Biuletyn Euro Info 4/2019

Zobacz
Polska Wschodnia na start! (V edycja)

Poradnik

Polska Wschodnia na start! (V edycja)

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie (V edycja)

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie (V edycja)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok


Wyniki i archiwum

Listy projektów i wniosków
Ogłoszenie o konkursie Elektro SCALEUP (2017 r.)

Archiwum - Dokumentacja działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Elektro ScaleUp”