Pomiń nawigację
logo GovTech Inno_Lab

GovTech Inno_Lab – oferta dla JST

Cel finansowania:

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z innowatorami.

GovTech Inno_LAB :
 • wrzesień 2021

  Ogłoszenie konkursu

 • 6 września 2021

  Start składania wniosków

 • 28 lutego 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

50 000 zł

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

Jednostki samorządu terytorialnego

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji, w szczególności stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego dialogu technicznego oraz dwuetapowego konkursu określonych w PZP.

Jakie wsparcie możesz uzyskać?

Pilotaż GovTech inno_LAB dedykowany jest Jednostkom Samorządu Terytorialnego. Udział w projekcie umożliwia podniesienie kompetencji JST w zakresie:

 • wdrażania innowacji w strukturach instytucji,
 • stosowania dialogu technicznego oraz dwuetapowego konkursu w ramach PZP.
 • stosowania zwinnych metodyk zarządzania projektami,
 • współpracy między administracją samorządową a innowatorami, którzy wspólnie mogą znaleźć innowacyjne i efektywne rozwiązania rzeczywistych wyzwań administracji samorządowej, wspierających działanie JST oraz ich usługi dla obywateli.
Jakie wsparcie możesz uzyskać?
Dla kogo przeznaczony jest pilotaż GovTech inno_Lab?

Dla kogo przeznaczony jest pilotaż GovTech inno_Lab?

Końcowymi odbiorcami pilotażu są:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa zainteresowane wdrożeniem innowacji w instytucji.

Program w szczególności przeznaczony jest dla urzędników JST, 3-5 osobowego zespołu, składającego się z :

 • pracowników merytorycznych JST,
 • osób decyzyjnych w JST (np. dyrektorów wydziałów/departamentów),
 • pracowników wydziałów zamówień publicznych.

Jak wygląda program?

W ramach programu zespół przedstawicieli JST podniesie wiedzę i kompetencje w zakresie wdrażania innowacji oraz będzie pracować nad rozwiązaniem wyzwania JST.

Program dla JST w ramach pilotażu obejmuje etapy:

 1. Nabór JST
 2. Współpraca z JST
 3. Diagnoza potrzeb i redefinicję wyzwania
 4. Dialog techniczny
 5. Organizacja konkursu w trybie PZP
 6. Opieka pokonkursowa
Jak wygląda program?
Jakie są korzyści udziału w pilotażu?

Jakie są korzyści udziału w pilotażu?

Dla jednostek samorządu terytorialnego: 

 • poczucie bezpieczeństwa w kontekście stosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych (w szczególności innych niż przetarg nieograniczony),
 • znajomość nowych metod pracy dostosowanych do specyfiki wdrażania innowacji (np. Agile, Scrum),
 • wiedza o rynku innowacji,
 • zmiana wizerunku urzędu jako instytucji nowoczesnej, otwartej na innowacje i zwinne sposoby współpracy.

Dla przedsiębiorców MŚP/startupów współpracujących z JST realizującymi działania pilotażowe:

 • czytelny schemat współpracy, oparty na sprawdzonych trybach prawnych,
 • wspólnota celów z administracją: opracowywanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz realnych potrzeb obywatelek/li,
 • wypracowanie pozycji startupów jako wiarygodnego partnera administracji.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

50 000 zł

Wsparcie dla JST w formie udziału w programie obejmującym etapy: „Współpraca z JST”, „Diagnoza potrzeb i redefinicja wyzwań”, „Dialog techniczny”, „Organizacja konkursu”. Całkowita wartość wsparcia dla pojedynczego JST w programie odpowiada równowartości do 50 000,00 zł. Wsparcie dla JST zapewniane przez Operatorów pilotażu nie stanowi pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Obejrzyj wideokonferencję na temat pilotażu GovTech Inno_Lab - rozwój innowacji w JST

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - wybrane wyniki II edycji badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Raport

Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - wybrane wyniki II edycji badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Zobacz
Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Raport podsumowujący II edycję badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Raport

Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Raport podsumowujący II edycję badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Zobacz
Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Raport

Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników