Pomiń nawigację

GovTech Inno_Lab – oferta dla JST

GovTech Inno_LAB : GovTech Inno_Lab

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Celem konkursu jest podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z innowatorami.

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

6 września 2021

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

30 listopada 2022

 • logo GovTech Inno_Lab
 • Maksymalne dofinansowanie

  50 000 zł

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  Jednostki samorządu terytorialnego

Szczegóły dofinansowania

Podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji, w szczególności stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego dialogu technicznego oraz dwuetapowego konkursu określonych w PZP.

Jakie wsparcie możesz uzyskać?

Pilotaż GovTech inno_LAB dedykowany jest Jednostkom Samorządu Terytorialnego. Udział w projekcie umożliwia podniesienie kompetencji JST w zakresie:

 • wdrażania innowacji w strukturach instytucji,
 • stosowania dialogu technicznego oraz dwuetapowego konkursu w ramach PZP.
 • stosowania zwinnych metodyk zarządzania projektami,
 • współpracy między administracją samorządową a innowatorami, którzy wspólnie mogą znaleźć innowacyjne i efektywne rozwiązania rzeczywistych wyzwań administracji samorządowej, wspierających działanie JST oraz ich usługi dla obywateli.
Jakie wsparcie możesz uzyskać?
Dla kogo przeznaczony jest pilotaż GovTech inno_Lab?

Dla kogo przeznaczony jest pilotaż GovTech inno_Lab?

Końcowymi odbiorcami pilotażu są:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa zainteresowane wdrożeniem innowacji w instytucji.

Program w szczególności przeznaczony jest dla urzędników JST, 3-5 osobowego zespołu, składającego się z :

 • pracowników merytorycznych JST,
 • osób decyzyjnych w JST (np. dyrektorów wydziałów/departamentów),
 • pracowników wydziałów zamówień publicznych.

Jak wygląda program?

W ramach programu zespół przedstawicieli JST podniesie wiedzę i kompetencje w zakresie wdrażania innowacji oraz będzie pracować nad rozwiązaniem wyzwania JST.

Program dla JST w ramach pilotażu obejmuje etapy:

 1. Nabór JST
 2. Współpraca z JST
 3. Diagnoza potrzeb i redefinicję wyzwania
 4. Dialog techniczny
 5. Organizacja konkursu w trybie PZP
 6. Opieka pokonkursowa
Jak wygląda program?
Jakie są korzyści udziału w pilotażu?

Jakie są korzyści udziału w pilotażu?

Dla jednostek samorządu terytorialnego: 

 • poczucie bezpieczeństwa w kontekście stosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych (w szczególności innych niż przetarg nieograniczony),
 • znajomość nowych metod pracy dostosowanych do specyfiki wdrażania innowacji (np. Agile, Scrum),
 • wiedza o rynku innowacji,
 • zmiana wizerunku urzędu jako instytucji nowoczesnej, otwartej na innowacje i zwinne sposoby współpracy.

Dla przedsiębiorców MŚP/startupów współpracujących z JST realizującymi działania pilotażowe:

 • czytelny schemat współpracy, oparty na sprawdzonych trybach prawnych,
 • wspólnota celów z administracją: opracowywanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz realnych potrzeb obywatelek/li,
 • wypracowanie pozycji startupów jako wiarygodnego partnera administracji.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

50 000 zł

Wsparcie dla JST w formie udziału w programie obejmującym etapy: „Współpraca z JST”, „Diagnoza potrzeb i redefinicja wyzwań”, „Dialog techniczny”, „Organizacja konkursu”. Całkowita wartość wsparcia dla pojedynczego JST w programie odpowiada równowartości do 50 000,00 zł. Wsparcie dla JST zapewniane przez Operatorów pilotażu nie stanowi pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Obejrzyj wideokonferencję na temat pilotażu GovTech Inno_Lab - rozwój innowacji w JST

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (listopad 2022)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (listopad 2022)

Zobacz
Raport z badania ludności w wieku 18–69 lat

Raport

Raport z badania ludności w wieku 18–69 lat

Zobacz
Raport z badania pracodawców. Powrót do rzeczywistości? Drugi rok pandemii oczami polskich firm

Raport

Raport z badania pracodawców. Powrót do rzeczywistości? Drugi rok pandemii oczami polskich firm

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań