Pomiń nawigację

GovTech Inno_Lab

Dzwonek

Zwiększenie kwoty grantów w pilotażu GovTech inno_LAB

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Przeprowadzenie programu dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania do zamawiania i wdrażania nowych technologii.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

26 listopada 2020

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

22 grudnia 2020

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

25 lutego 2021

 • logo GovTech Inno_Lab
 • Maksymalne dofinansowanie

  2 500 000 zł

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub na rzecz innowacyjności

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z innowatorami (środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami MŚP, w szczególności startupami).

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • koszty związane z realizacją projektu przez Grantobiorcę, w tym na:
 1. koszty bezpośrednie wynagrodzenia członków zespołu projektu,
 2. koszty delegacji członków zespołu projektu,
 3. informacja i promocja,
 4. koszty przeznaczone na podniesienie kompetencji JST.
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Podmiot prowadzący działalność na terytorium RP, działający na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub innowacyjności, który dysponuje doświadczeniem:

 • we współpracy z instytucjami publicznymi (w szczególności JST) oraz,
 • we współpracy z innowatorami (w szczególności ze startupami).

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

2 500 000 zł

Całkowite dofinansowanie projektu nie może przekraczać 2 500 000,00 zł. Wsparcie wynosi do 100% wartości projektu, co oznacza, że nie jest wymagany wkład własny.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Tak, (wnioskodawca plus maksymalnie czterech partnerów).

Jest to projekt grantowy GovTech inno_LAB „Program dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)”, realizowany przez PARP, w ramach projektu „inno_LAB –Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów”

To program mający na celu podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji, w szczególności stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego dialogu technicznego oraz dwuetapowego konkursu określonych w PZP,w ramach działalności niebędącej działalnością gospodarczą JST, obejmujący etapy: „Naboru JST”, „Współpracy z JST”, „Diagnozy potrzeb i redefinicji wyzwania”, „Dialogu technicznego”, „Organizacji konkursu w trybie PZP”, „Opieki pokonkursowej”

Celem pilotażu jest podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji, w ramach działalności niebędącej działalnością gospodarczą JST, w szczególności stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego dialogu technicznego oraz dwuetapowego konkursu określonych w PZP. 

Wnioski mogą być składane w terminie od 22 grudnia 2020 r. do 25 lutego 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Nabór nie jest podzielony na rundy.

Grant może zostać powierzony: 

 1. podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego; 
 2. podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, będącemu osobą prawną prowadzącą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą być spełnione łącznie: 

 1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku lub w dniu złożenia wniosku; 
 2. rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane na termin późniejszy niż 31 maja 2021 r.; 
 3. zakończenie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane na termin późniejszy niż 31 maja 2023 r.

W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia wniosku, lecz przed dniem zawarcia umowy o powierzenie grantu, Wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.

Kwota grantu powierzonego Grantobiorcy nie może przekroczyć kwoty 2500000,00 zł.

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych. Grantobiorca zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.

Część programu dla JST dedykowana każdej JST powinna składać się z etapów: „Współpracy z JST”, „Diagnozy potrzeb i redefinicji wyzwania”, „Dialogu technicznego”, „Organizacji konkursu w trybie PZP”, „Opieki pokonkursowej”, z zastrzeżeniem możliwości wyjścia z programu dla JST przez JST po etapie „Diagnozy potrzeb i redefinicji wyzwania” lub „Dialogu technicznego”.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport miesięczny nr 13. Kwiecień 2023

Raport

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport miesięczny nr 13. Kwiecień 2023

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2023)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2023)

Zobacz
Katalog Laureatów XXV Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Katalog

Katalog Laureatów XXV Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników

Wyniki i archiwum

Nabór nr 1/2020