Inno_LAB

Cel finansowania: Wsparcie w projektowaniu innowacyjnych usług we współpracy z instytucjami publicznymi

Szczegóły dofinansowania

Celem projektu Inno_LAB jest sfinansowanie wsparcia w tworzeniu innowacyjnych usług we współpracy z instytucjami publicznymi.

Co możesz otrzymać:

 • warsztaty z interesariuszami, ułatwiające poznanie wszystkich aktorów mających wpływ na projekt
 • moderowane spotkania zespołów, prace pod czujnym okiem facylitatora
 • zjazdy networkingowe, których celem jest wymiana doświadczeń i praktycznych pomysłów
 • spotkania z ekspertami, na których można poznać najnowsze narzędzia i metodologie
 • wsparcie mentorów w zakresie prawidłowego stosowania narzędzi projektowych
Co możesz otrzymać:
Kto może otrzymać wsparcie?

Kto może otrzymać wsparcie?

Wsparcie mogą otrzymać instytucje publiczne, które:

 • chcą rozwijać swoją organizację
 • potrzebują wsparcia w projektowaniu usług i programów publicznych
 • chcą spotkać się i wymienić doświadczeniami z praktykami z instytucji z całej Polski

Inno_LAB

Naszym celem jest wspieranie rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce.

 • Projektujemy programy wsparcia dla polskich przedsiębiorstw
 • Animujemy współpracę uczestników Narodowego Systemu Innowacji
 • Badamy rozwój ekosystemów innowacji w Europie i na świecie
 • Opracowujemy rekomendacje i programy edukacyjne dla instytucji publicznych

 

Nasz zespół składa się z praktyków i pasjonatów z dziedziny designu, user research, badań i ewaluacji. Współpracujemy z organizacjami zewnętrznymi m.in. w zakresie metodologii service design, design thinking, ekonomii behawioralnej, future foresight. Obserwujemy najnowsze trendy w obszarze innowacyjnego projektowania usług – bierzemy udział w konferencjach w Europie i na świecie.

W inno_LAB pracujemy na styku nauki, biznesu i instytucji publicznych. Razem tworzymy innowacyjne usługi. W naszych projektach przyjmujemy perspektywę użytkowników. To wraz z nimi testujemy nowe rozwiązania. W efekcie powstają usługi dopasowane zarówno do potrzeb odbiorców, jak i strategicznych celów organizacji.

inno_LAB to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość projektu wynosi 203 664 875,92 zł (w tym EFRR: 191 421 000,00 zł).

Inno_LAB

Projekty inno_LAB dla przedsiębiorców

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Polecane poradniki, raporty i katalogi

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2019

Raport

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2019

Zobacz
Wykorzystanie modelowania ekonometrycznego w ewaluacji wpływu polityk publicznych i programów

Poradnik

Wykorzystanie modelowania ekonometrycznego w ewaluacji wpływu polityk publicznych i programów

Zobacz
Startupy w Polsce - raport 2019

Raport

Startupy w Polsce - raport 2019

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań