Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

 
 
 
 
 

Start składania wniosków

15 maja 2019

 • logo Kompetencje dla sektorów
 • Wkład własny

  minimum 20%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Dla kogo

  MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw

Szczegóły dofinansowania

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze
 • studia podyplomowe

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanej, finansowej oraz turystycznej i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji

* W ramach projektu, po zakończeniu kolejnych rund konkursu na Operatorów, będzie istniała możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczyć to będzie wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (z wyłączeniem PKD J.63.1 oraz J.58.2), motoryzacyjny (z wyłączeniem PKD G.45) oraz przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów.

Zgłoś się do projektu

Tematy szkoleń oferowane dla sektora budownictwo

 • Dekarz;
 • Betoniarz – zbrojarz;
 • Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych;
 • Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno- finansowym;
 • Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
 • Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling).
Tematy szkoleń oferowane dla sektora budownictwo
Tematy szkoleń oferowane dla sektora finanse

Tematy szkoleń oferowane dla sektora finanse

 • RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy;
 • Split Payment i PSD2 i ich wpływ na przyszłe funkcjonowanie instytucji finansowych;
 • Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego;
 • Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń;
 • Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II;
 • Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń;
 • Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego;
 • Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym;
 • Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej;
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym;
 • Ryzyko kredytowe wynikające z inwestycji w instrumenty finansowe;
 • Zarządzenie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń;
 • Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej;
 • Analiza finansowa banku spółdzielczego;
 • Ustawa o kredycie hipotecznym.

Tematy szkoleń/doradztwa oferowane dla sektora turystyka

 • Obsługa klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz.2361);
 • Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych.
Tematy szkoleń/doradztwa oferowane dla sektora turystyka

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Sektor budowlany

Start:

15.05.2019

Zakończenie:

30.06.2021

Sektor finansowy

Start:

15.05.2019

Zakończenie:

30.06.2021

Sektor turystyczny

Start:

15.05.2019

Zakończenie:

28.02.2022

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Zgłoś się do Operatora

Wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie PARP

Przekaż Operatorowi wymagane dokumenty

Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie

Zdiagnozuj potrzeby i otrzymaj rekomendacje

Określ potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji

Wybierz usługi rozwojowe

Wybierz z BUR usługi, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR Operator pomoże w znalezieniu odpowiedniego tematu poza Bazą

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Operatorzy

Wsparcie ikona

Sektor finansowy
MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.

ul. Aleja Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Telefon: 22 162 78 25

E-mail: biuro@akademia-kompetencji.com.pl

www.akademia-kompetencji.com.pl

Wsparcie ikona

Sektor budowlany
KDK Info Sp. z o.o.

ul. Aleja Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Telefon: 501 815 636

E-mail: biuro@akademiabudowlana.com.pl

www.akademiabudowlana.com.pl

Wsparcie ikona

Sektor turystyki
Polska Izba Turystyki

ul. Marszałkowska 9/16 lok. 29, 00-626 Warszawa

Telefon: 22 826 55 36

E-mail: biuro@pit.org.pl

www.pit.org.pl

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Biuletyn Euro Info 6/2019

Poradnik

Biuletyn Euro Info 6/2019

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - lipiec 2019

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - lipiec 2019

Zobacz
„Drenaż mózgów” czyli migracje potencjału intelektualnego

Raport

„Drenaż mózgów” czyli migracje potencjału intelektualnego

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok