Pomiń nawigację

Nowy start - oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania:

Wsparcie przedsiębiorców, którzy, mimo niepowodzenia, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

 • czerwiec 2020

  Ogłoszenie konkursu

 • 1 czerwca 2020

  Start składania wniosków

 • 30 listopada 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

MŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Wsparcie przedsiębiorców, którzy, mimo niepowodzenia, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy mimo niepowodzenia, zdecydowali się na powrót na rynek i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą: 

 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Pobierz ulotkę informacyjną

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
 • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
 • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Finansowanie

Dotacja celowa  Nowy start  Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest realizacja szkoleń i doradztwa  dla przedsiębiorstw ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą.

 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt - 12 642 000,00 (84,28 %)
 • wartość finansowania lub dofinansowania z wykorzystaniem środków Budżetu Państwa - 2 358 000,00 zł (15,72 %)

Ciąg Logotypów: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Finansowanie

Ile możesz otrzymać?

Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

FAQ

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej PARP, w ulotce informacyjnej dostępnej do pobrania na stronie, w bazie pytań i odpowiedzi na stronie lub pod infolinią PARP oraz u Operatorów.

Tak, można skorzystać z innych form wsparcia oferowanych przez PARP, np. Bazy Usług Rozwojowych, Akademii PARP, Enterprise Europe Network czy Mapy Dotacji.

Korzyści z udziału w projekcie to: poprawa kompetencji zarządczych i przedsiębiorczych, zwiększenie szans na utrzymanie się na rynku i rozwój firmy, dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów i mentorów, nawiązanie kontaktów z innymi przedsiębiorcami, podniesienie kwalifikacji pracowników, zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmuje: diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, indywidualne doradztwo biznesowe i/lub coaching, szkolenia grupowe lub indywidualne, mentoring lub konsulting specjalistyczny, wsparcie w zakresie promocji i marketingu, wsparcie w zakresie rekrutacji i szkolenia pracowników.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 czerwca 2020 roku i potrwa do 30 listopada 2023 roku lub do wyczerpania środków.

Aby zgłosić się do projektu, należy zapoznać się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania, przygotować niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego, wypełnić formularz zgłoszeniowy online  i poczekać na ocenę projektu przez Operatora.

Na stronie internetowej PARP znajduje się mapa z podziałem na regiony i dane kontaktowe operatorów. Można również skorzystać z wyszukiwarki operatorów na podstawie kodu pocztowego lub nazwy miejscowości.

Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa. Nie ma wkładu własnego ze strony przedsiębiorców.

Cele projektu to: pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji, analiza luk kompetencyjnych na poziomie przedsiębiorstwa oraz wsparcie w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MSP, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Zobacz
Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Raport

Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Zobacz
Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Poradnik

Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować