Pomiń nawigację

Programy Akceleracyjne – Poland Prize: oferta dla akceleratorów

Dzwonek

Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne - Poland Prize

Sprawdź szczegóły

Oferta dla przedsiębiorców:

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Celem konkursu jest wybór operatorów programów akceleracyjnych Poland Prize.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

28 października 2020

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

18 listopada 2020

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

9 grudnia 2020

 • logo Poland Prize
 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  >7 000 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 20%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  Akceleratory / inkubatory

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu jest wybór operatorów programów akceleracyjnych Poland Prize.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego w terminie i na warunkach określonych w rekomendowanym do dofinansowania wniosku. Poszukujemy podmiotów posiadających doświadczenie w realizacji programów wspierających rozwój startupów, którzy dysponują zespołem doświadczonym we współpracy ze startupami zagranicznymi oraz w realizacji projektów grantowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, w ramach których operatorzy:

 • będą wyszukiwać i sprowadzać do Polski zespoły startupowe posiadające nowatorskie rozwiązania technologiczne, zainteresowane założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej w Polsce oraz zapewnią wsparcie w ich osiedleniu się oraz rozpoczęciu działalności gospodarczej w Polsce;
 • przy udziale Odbiorców technologii i/lub Inwestorów realizować będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej programy akceleracyjne dla startupów, których rozwiązania mają potencjał do wdrożenia lub pozyskania kapitału.

Przebieg akceleracji

Koncepcja programu akceleracji Poland Prize powinna zakładać działania akceleratora w ramach co najmniej 2 rund akceleracji, każdej podzielonej na 2 etapy.

 

Etap I obejmuje:

 • Scouting - profesjonalne działania mające zapewnić zrekrutowanie i udział w programie wystarczającej liczby startupów pochodzących spoza Polski, o potencjale wzrostu, uwzględniające specjalizację branżową,
 • Soft-landing - działania o charakterze pomostowym, mające zapewnić startupom niezbędne warunki dla podjęcia właściwej działalności biznesowej, uwzględniające m.in. wsparcie tzw. „konsjerża” (dedykowany doradca – opiekun startupu),
 • Rozwój - zindywidualizowane działania niezbędne dla rozwinięcia działalności startupu w Polsce, związane np. z budową zespołu startupu lub podnoszeniem jego kompetencji, nawiązywaniem relacji, rozwojem produktu startupu, promocją oraz pozyskaniem przez startup Partnera biznesowego (Odbiorcy technologii lub Inwestora).

W ramach Etapu I startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej, niż 50 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji trwających do 3 miesięcy działań w ramach komponentu soft-landing oraz rozwój.

 

Etap II będzie dedykowany startupom, które w efekcie realizacji Etapu I nawiązały udokumentowaną współpracę z Partnerem biznesowym. Etap II obejmuje:

 • Akcelerację - profesjonalne działania opisane Indywidualnym Planem Akceleracji, mające umożliwić pilotażowe wdrożenie rozwiązania startupu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskanie kapitału od Inwestora,
 • Postakcelerację – działania zmierzające do zmaksymalizowania rezultatów projektu osiągniętych przez startup w wyniku Akceleracji, przewidujące np. kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych startupu lub utrzymanie ich efektów.

W ramach II Etapu startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej, niż 250 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów trwających do 10 miesięcy działań w zakresie akceleracji, niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia rozwiązania startupu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskanie przez startup kapitału od Inwestora.

 

Szczegółowe kryteria wyboru projektów.

Przebieg akceleracji

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Limity dofinansowania projektu:
•    kwota dofinansowania projektu wynosi nie mniej, niż 7 mln zł;
•    wydatki kwalifikowane projektu przeznaczone na wydatki operacyjne nie przekraczają 20% łącznej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu;
•    dofinansowanie wydatków operacyjnych wynosi maksymalnie 80% kwalifikowanych wydatków operacyjnych.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2023)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2023)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2022

Raport

Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2022

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników