Pomiń nawigację

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Cel finansowania:

Sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS).

 • 28 stycznia 2019

  Ogłoszenie konkursu

 • 28 lutego 2019

  Start składania wniosków

 • 15 stycznia 2020

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

152 000 000 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

5 000 000 zł

Wkład własny

minimum 20%

Miejsce realizacji projektu

Polska Wschodnia

Zasięg terytorialny projektu

Ponadregionalny

Dla kogo

MŚP i konsorcja MŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP jest sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych, oferowanych pod wspólną marką.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty obejmujące łącznie:

 • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych

 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu


Dofinansowaniu podlegają projekty tworzące i rozwijające innowacyjne produkty sieciowe w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu):

 • realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie)

 • dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów sieciowych.

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Konsorcja mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw:

 • składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców
 • z pomysłem na wspólny, innowacyjny produkt sieciowy

Samodzielny wnioskodawca MSP:

 • produkt sieciowy tworzony jest z podmiotami współpracującymi nie otrzymującymi wsparcia

Czym jest produkt sieciowy?

Produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta oparta o rozproszoną strukturę podmiotów funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu.

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Jakie w działaniu występują rodzaje pomocy?

Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju wnioskowanej pomocy:

 • regionalna pomoc inwestycyjna (RPI) – zgodnie z mapą pomocy regionalnej, mapę znajdziesz poniżej.

 • pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych inwestycji w ramach tej pomocy, jednocześnie maksymalnie 2 mln euro dofinansowania.

 • pomoc na usługi doradcze wynosi 50%.

 • pomoc szkoleniowa może wynosić maksymalnie 50%. Plus dodatkowe 20% dla mikro oraz małych przedsiębiorców oraz 10% dla średnich przedsiębiorców.

 • pomoc de minimis może wynosić maksymalnie 70%.

Jakie w działaniu występują rodzaje pomocy?

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

152 000 000 zł

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Mikro i Małe przedsiębiorstwa*:

premia +20%

Średnie przedsiębiorstwa*:

premia +10%

Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu:

*wg Mapy pomocy regionalnej

Przykład

Małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie Lubelskim może otrzymać do 70 % dofinansowania.

Sposób obliczenia:
premia za rodzaj przedsiębiorstwa: 20 % + lokalizacja projektu: 50%

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie to 420 000 000 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych musi wynosić minimum 5 mln zł

Katalog kosztów kwalifikowanych znajdziesz w Regulaminie konkursu.
UWAGA: VAT nie jest kosztem kwalifikowanym!

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Start w konkursie
Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

2017 - nabór 3 - etap IV
Ogłoszenie o konkursie (2017 r.)
Ogłoszenie o konkursie (II 2016 r.)

Dokument

Ogłoszenie o konkursie (2016 r.)

Dokument

Konsultacje społecze (2016 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 1.3.2 PO PW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami. Uwagi można zgłaszać w terminie od 05 do 17 stycznia 2016 r., w ostatnim dniu do godz. 24.00. Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza.