Pomiń nawigację

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich - oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania: Wzrost aktywności przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych poprzez wzrost wiedzy i kompetencji przede wszystkim tych przedsiębiorców, którzy do tej pory byli na tym rynku nieaktywni.

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

marzec 2020

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

czerwiec 2023

 • Wkład własny

  minimum 10%

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Jesteś mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą? Chcesz ubiegać się o zamówienia publiczne na terenie Polski? Skorzystaj ze wsparcia w formie działań szkoleniowych i doradczych dotyczących rynku krajowych zamówień publicznych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • nieposiadające oraz posiadające doświadczenie na rynku zamówień publicznych
 • mający siedzibę (zgodnie z dokumentem rejestrowym) na terenie makroregionu, którego dotyczy projekt
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty wsparcia

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy nie mają doświadczeń na rynku zamówień publicznych w Polsce.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Jakie wsparcie możesz otrzymać?

Jakie wsparcie możesz otrzymać?

 • szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego
 • szkolenia połączone z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień
 • szkolenia z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych
 • doradztwo z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce lub związane bezpośrednio z tematyką działań szkoleniowych

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie wyniesie do 90% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 10% całkowitego kosztu projektu

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Nabór wniosków

Start:

31.03.2020

Zakończenie:

30.06.2023

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania

Wypełnij wniosek

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego (lista dokumentów).

Ocena projektu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator Wniosków).

Podpisz umowę

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Jak wdrażać programy inicjatyw pracowniczych

Raport

Jak wdrażać programy inicjatyw pracowniczych

Zobacz
Realizacja praw podmiotów danych w świetle RODO

Poradnik

Realizacja praw podmiotów danych w świetle RODO

Zobacz
Bilans Kapitału Ludzkiego 2022/2021. Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor szkoleniowo-rozwojowy

Raport

Bilans Kapitału Ludzkiego 2022/2021. Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor szkoleniowo-rozwojowy

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań