Pomiń nawigację

Komunikaty

28.09.2020

111 projektów złożonych w ramach poddziałania Wdrażanie innowacji przez MŚP.

W dniu 24 września br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W konkursie przedsiębiorcy złożyli 111 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 693 957 825,33 zł.

Pula środków konkursu przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosiła 150 mln zł. Nowością w konkursie była możliwość uzyskania dofinansowania na dostosowanie działalności przedsiębiorstwa w warunkach epidemii. Trwa weryfikacja wniosków o dofinansowanie.