Komunikaty

02.06.2020

13 wniosków o dofinansowanie w IV rundzie konkursu „Granty na Eurogranty”

W trakcie IV rundy konkursu nr 1/2019 dla poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w okresie od 01.05.2020 r. do 29.05.2020 r. zostało złożonych 13 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 3 190 630,00 zł, w tym dla województwa mazowieckiego złożonych zostało 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 856 080,00 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.