Komunikaty

28.01.2022

149 wniosków o dofinansowanie w V rundzie konkursu 2/2021 „Granty na Eurogranty”

W trakcie V rundy konkursu  2/2021 dla poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w okresie od 01.12.2021 r. do 27.01.2022 r. zostało złożonych 149 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 31 808 807,00 zł, w tym dla województwa mazowieckiego zostały złożone 44 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 9 548 910,00 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu obecnie trwa ich weryfikacja.