Komunikaty

04.05.2020

16 wniosków o dofinansowanie w III rundzie konkursu „Granty na Eurogranty”

W trakcie III rundy konkursu nr 1/2019 dla poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w okresie od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r. zostało złożonych 16 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 2 706 670,00 zł, w tym dla województwa mazowieckiego złożonych zostało 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 688 120,00 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.