Komunikaty

03.08.2020

17 wniosków o dofinansowanie w VI rundzie konkursu „Granty na Eurogranty”

W trakcie VI rundy konkursu nr 1/2019 dla poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w okresie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. zostało złożonych 17 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 3 868 300 ,00 zł, w tym dla województwa mazowieckiego złożonych zostało 12 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2 468 240,00 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.