Komunikaty

02.06.2020

Poddziałanie 2.3.3: „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” – liczba złożonych wniosków w I rundzie konkursu nr 5 w 2020 roku

W terminie od 15.04.2020 r. do 28.05.2020 r. w ramach Działania 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” POIR - I runda konkursu nr 5 w 2020 roku złożono 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 15 832 648,82 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu obecnie trwa ich weryfikacja.