Komunikaty

01.06.2021

68 wniosków o dofinansowanie w I rundzie konkursu 2/2021 „Granty na Eurogranty”

W trakcie I rundy konkursu  2/2021 dla poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w okresie od 01.04.2010 r. do 31.05.2021 r. zostało złożonych 68 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 13 826 805,00 zł, w tym dla województwa mazowieckiego zostało złożonych 20 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 4 537 670,00 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu obecnie trwa ich weryfikacja.