Komunikaty

04.08.2021

68 wniosków o dofinansowanie w II rundzie konkursu 2/2021 „Granty na Eurogranty”

W trakcie II rundy konkursu  2/2021 dla poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w okresie od 01.06.2021 r. do 02.08.2021 r. zostało złożonych 68 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 12 162 971,11 zł, w tym dla województwa mazowieckiego zostało złożonych 28 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 4 697 461,11 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu obecnie trwa ich weryfikacja.