Komunikaty

01.06.2020

Aktualizacja list ocenionych projektów w programie Ochrona własności przemysłowej konkurs nr 1/2019

W związku z uwzględnieniem protestu od wyników oceny wniosku o numerze nr POIR.02.03.04-20-0001/19 w ramach poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej w I rundzie konkursu nr 1/2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia aktualizację do listy ocenionych projektów.

Listy projektów