Pomiń nawigację

Komunikaty

05.05.2022

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP – konkurs nr 8(2/2021)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o aktualizacji listy projektów rekomendowanych do wsparcia o dodatkowy 1 projekt w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej. Lista jest dostępna na stronie działania w sekcji „Wyniki i Archiwum".