Pomiń nawigację

Komunikaty

11.08.2022

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty POIR – konkurs nr 2/2021 Runda V

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o aktualizacji listy projektów rekomendowanych do wsparcia o dodatkowe 8 projekty w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej. Lista jest dostępna na stronie działania w sekcji „Wyniki i Archiwum".