Pomiń nawigację

Komunikaty

25.05.2021

Aktualizacja listy projektów wybranych w ramach poddziałania 1.3.1 konkurs 1/2020

W związku z wyborem do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej 3 projektów, publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie Innowacji przez MŚP.