Pomiń nawigację

Komunikaty

21.01.2021

Blisko 200 mln zł z programu Polska Wschodnia dla 26 firm MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła konkurs przeprowadzony w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie Innowacji przez MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Po zwiększeniu alokacji na konkurs przez Instytucję Zarządzającą POPW, na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazły się wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów. 26 firm otrzyma łącznie 192 843 225,29 zł dofinansowania z PARP.

 

W konkursie trwającym od 25 sierpnia 2020 r. do 24 września 2020 r. złożono 122 wniosków na rekordową łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 750 mln zł.

 

W województwie lubelskim będzie realizowanych 7 projektów, w podlaskim 6 projektów, w podkarpackim 8 projektów, w warmińsko-mazurskim 4 projekty, a w województwie świętokrzyskim 1 projekt.

Lista projektów dostępna jest w zakładce Wyniki i archiwum (Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z 2020 r.)