Komunikaty

14.02.2020

Brak widocznego naboru na IV rundę konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”

Uprzejmie informujemy, że ze względu na ograniczenia techniczne aplikacji SOWA, tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach IV rundy ww. konkursu (dotyczącej sektora motoryzacyjnego) będzie możliwe w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 9 marca br. od godz. 00:00. Do tego czasu nabór nie będzie widoczny w spisie naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów w ww. aplikacji.