Komunikaty

18.11.2021

Informacja o liczbie i kwocie wnioskowanego dofinansowania wniosków złożonych w ramach Infrastruktura drogowa

Informujemy, że 17 listopada 2021 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 4 (1/2021) działania 2.2 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

W ramach konkursu w Generatorze Wniosków zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 430,79 mln zł. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 273 mln zł.

Aktualnie trwa weryfikacja wniosków zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.