Pomiń nawigację

Komunikaty

24.10.2023

Informacja o projektach zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w konkursie „GOZ – to się opłaca” w ramach FERS.01.03-IP.09-005/23

Informujemy o projektach zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w konkursie „GOZ – to się opłaca”.

Zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) w sekcji Wyniki i archiwum publikujemy listę wniosków ocenionych pozytywnie na I etapie oceny merytorycznej i zakwalifikowanych do kolejnego etapu.